Posted on

เชิญร่วมงานประชุมประจำปี ชมรมโฉลกดอทคอม

เชิญร่วมงานประชุมประจำปีชมรมโฉลกดอทคอม

งานไหว้ครู และงานประชุมใหญ่ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

ที่อาคารมูลนิธิโฉลกดอทคอม (CDC Foundation)

06.00 – 06.30 สวดมนต์ทำวัตรเช้า

06.30 – 07.30 ปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน

07.30 – 09.00 สนทนาธรรมกับลุงโฉลกฯ

09.00 – 10.30 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี

10.30 – 11.00 พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

11.00 – 12.00 ถวายสังฆทาน

 

พิธีไหว้ครู:     โดยกำหนดการพิธีไหว้ครู จะมีขึ้นหลังจากถวายสังฆทานแล้วเสร็จ เวลาโดยประมาณ 11.00 น.-13.00 น.

http://www.chaloke.com/2017/12/03/cdc001-4/ }

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารร่วมกัน

13.00 – 15.00 บรรยายโดยลุงโฉลก Mindset, Secret to Trading Success

15.00 – 16.00 Coffee time ดื่มกาแฟ อาหารของว่าง และสังสรรสนทนา

16.00 – 19.00 Bitcoin, The Future of Money (พี่ต้นและ อจ.ต๊ำ)

19.00 – 22.00 อาหารค่ำ, สนุกสนานกับโดยวงดนตรี CDC Band

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โอนเงินไปที่บัญชี “ทำบุญ” โดย

นาย โฉลก สัมพันธารักษ์ SCB ลาดพร้าว 59 เลขที่ 010-433988-0

 

ลงทะเบียน ได้ที่ :  https://goo.gl/forms/c3JdXxhwNcsfLwD53

และตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : https://goo.gl/Yy9zPU

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ 098-765-5641

หรือ e-mail: info@chaloke.com

FaceBook : CDC ChalokeDotCom

Youtube : CDC chaloke dot com และ

@Line : @chalokedotcom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *