Posted on

ทำบุญพานไหว้ครู

เนื่องในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ทางชมรมจะมีการจัดงานประชุมใหญ่ประจำปี 2560

http://www.chaloke.com/2017/11/28/cdc001-3/

ที่อาคารมูลนิธิโฉลกดอทคอม (CDC Foundation)

 

ทางทีมงาน CDC และลูกศิษย์จึงคิดจัดงานไหว้ครู ประจำปี 2560 ไปพร้อมกัน

เพื่อเป็นการระลึกคุณของคุณลุงที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งในเรื่องทางโลกและทางธรรมตลอดระยะเวลาหลายปี

โดยกำหนดการพิธีไหว้ครู จะมีขึ้นหลังจากถวายสังฆทานแล้วเสร็จ เวลาโดยประมาณ 11.00 น.-13.00 น.

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจจะร่วมในพิธีไหว้ครูดังกล่าวลงทะเบียนเพื่อทีมงานจะจัดพานไหว้ครูให้ครบทุกคน

 

อนึ่งท่านที่ต้องการร่วมงานไหว้ครู กรุณาเตรียมเหรียญบาทมาคนละ 108 เหรียญด้วยนะครับ

ลงทะเบียน ได้ที่ : https://goo.gl/7BNphE

และตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : https://goo.gl/S6cyVJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *