Posted on

-ปิดรับสมัคร- CDC Basic Bitcoin รุ่นที่ 1/2018

————–ปิดรับสมัคร————-

CDC Basic Bitcoin รุ่นที่ 1/2018

( ระยะเวลา 2 วัน โดยเรียนที่อาคาร CDC Foundation )
วันแรก: วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
วันที่สอง: วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
ตั้งแต่เวลา 9:30 – 16:30 น.

ค่าเรียน

CDC Basic Bitcoin รุ่นที่ 1/2018

สมาชิกสนับสนุน = 7,200 บาท/คน*
(ช่วยแจ้งหรือระบุ username ของสมาชิกสนับสนุน เพื่อใช้สิทธิด้วยนะครับ
และใช้สิทธิได้เฉพาะตนเองเท่านั้น)
สมาชิกทั่วไป = 8,000 บาท/คน*

 

*ราคานี้รวมอาหารว่างช่วงพักเบรค และอาหารกลางวัน แล้ว

 

รายละเอียดของหลักสูตร

CDC Basic Bitcoin รุ่นที่ 1/2018

วัน – เวลาเรียน:

วันแรก: วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
วันที่สอง: วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

ตั้งแต่เวลา 9:30 – 16:30 น.ลงทะเบียน 09:00

เวลาเรียน 09:30 – 16:30
Coffee break 10:30 และ 14:30
รับประทานอาหารกลางวัน 12:00 – 13:00

สถานที่เรียน: (Click URL ด้านล่างเพื่อดู Google Maps)

 

แผนที่ CDC Chaloke Foundation

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. Notebook/Netbook/Ultrabook/Laptop/mobile
2. ปลั๊กพ่วง ที่ชาร์จแบต แว่นสายตา เม้าส์ ฯลฯ

เนื้อหาหลักสูตร
1.ทำความรู้จักกับ Bitcoin
2.วิธีการได้ Bitcoin มาครอบครอง
3.วิธีเก็บรักษาอย่างไรให้ปลอดภัย
4.ทิศทางของ Bitcoin ในอนาคต
5.การเทรด bitcoin รูปแบบต่าง ๆ เบื้องต้น
6.การขุด(ปิดบัญชี) bitcoin เบื้องต้น
7.การนำ bitcoin มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 098-765-5641
หรือ ติดต่อที่

e-mail: info@chaloke.com

FB : CDC ChalokeDotCom

Youtube : CDC chaloke dot com

@Line : @chalokedotcom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *