Posted on

เปิดรับสมัครแล้ว CDC Basic Amibroker รุ่นที่ 1/2018

เปิดรับสมัครแล้ว CDC Basic Amibroker รุ่นที่ 1/2018
( ระยะเวลา 2 วัน โดยเรียนที่อาคาร CDC Foundation )

วันแรก: วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

วันที่สอง: วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

ตั้งแต่เวลา 9:30 – 16:30 น.

Continue reading เปิดรับสมัครแล้ว CDC Basic Amibroker รุ่นที่ 1/2018