Posted on

ขอเชิญสมาชิกชมรม โฉลกดอทคอม ร่วมงานทำบุญ ไหว้ครูงานและประชุมใหญ่สามามัญประจำปี

ขอเชิญสมาชิกชมรม โฉลกดอทคอม ร่วมงานทำบุญ ไหว้ครูงานและประชุมใหญ่สามามัญประจำปี

ที่อาคารมูลนิธิโฉลกดอทคอม วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

๐๖:๐๐ – ๐๗:๐๐ สวดมนต์ทำวัตรเช้า

๐๗:๐๐ – ๐๘:๐๐ นั่งกรรมฐาน

๐๘:๐๐ – ๐๙:๐๐ สนทนาธรรมกับลุงโฉลก

๐๙:๐๐ – ๑๐:๐๐ พิธีไหว้ครู

๑๐:๐๐ – ๑๑:๐๐ พระ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

๑๑:๐๐ – ๑๒:๐๐ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ สัมมนา คาดการณ์สภาวะตลาด ๒๕๖๒

๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐ สัมมนา TFEX as a Hedging tool
๑๕:๐๐ – ๑๖:๐๐ สัมมนา Bitcoin การปลดแอกประชาชนจากระบบทาส Fiat money

๑๖:๐๐ – ๑๗:๐๐ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

๑๗:๐๐ – ๑๘:๐๐ สังสรรค์ สนทนา ร้องเพลง KaraOK

๑๘:๐๐ – ๑๙:๐๐ การละเล่นต่างๆของสมาชิก

ลงทะเบียนร่วมงาน
สมาชิกสนับสนุนของชมรม และสมาชิก CDC Talk และครอบครัว คนละ ๕๐๐ บาท

บุคคลทั่วไป คนละ ๕,๐๐๐ บาท
ผู้ลงทะเบียนกรุณาแจ้งความประสงค์ร่วมงานช่วงเย็นเพื่อความสะดวกของทีมงานในการจัดการสถานที่และอาหารเครื่องดื่มให้เหมาะสม
(สามารถสมัครสมาชิกก่อนแล้วจ่ายเพียง ๕๐๐ บาทก็ได้ แต่ต้องสมัครก่อนวันงาน)

ลูกหลานของเหล่าสมาชิก ที่อายุตำ่กว่า 10 ปี Free

รายรับทั้งสิ้น ไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนในงานบุญของชมรมในปีต่อๆไป

 

 

ผู้ที่สนใจ กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้
1.) โอนเงินค่าลงทะเบียน
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
บัญชี : ออมทรัพย์

สาขา: ลาดพร้าว 59
เลขที่บัญชี : 010-434011-6
ชื่อบัญชี : ทำบุญ 2 โดยนาย โฉลก สัมพันธารักษ์

2.) โพสแจ้งโอนเงินตาม URL ด้านล่างนี้

https://goo.gl/forms/JqxUOrMGjlNkOk8C2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 098-765-5641
หรือ ติดต่อที่

e-mail: info@chaloke.com

FB : CDC ChalokeDotCom

Youtube : CDC chaloke dot com

@Line : @chalokedotcom

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *