Posted on

CDC Basic: System Trading On TradingView 02/2018(2วัน)

CDC Basic: System Trading On TradingView 02/2018(2วัน)

วัน – เวลาเรียน:

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

 

ตั้งแต่เวลา 9:30 – 16:30 น.ลงทะเบียน 09:00

 

ค่าเรียน

CDC Basic: System Trading On TradingView 02/2018(2วัน)

วัน – เวลาเรียน:

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

สมาชิกสนับสนุน = 6,000 บาท/คน*
(ช่วยแจ้งหรือระบุ username ของสมาชิกสนับสนุน เพื่อใช้สิทธิด้วยนะครับ
และใช้สิทธิได้เฉพาะตนเองเท่านั้น)

นักเรียนเก่าทุกคอร์ส  = 6,000 บาท/คน*

สมาชิกทั่วไป = 7,000 บาท/คน*

 

*ราคานี้รวมอาหารว่างช่วงพักเบรค และอาหารกลางวัน แล้ว

******************************************************************

ผู้ที่สนใจสมัครเรียน กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้
1.) โอนเงินค่าเรียน
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
บัญชี : ออมทรัพย์

สาขา: ลาดพร้าว 59
เลขที่บัญชี : 0104348910
ชื่อบัญชี : งานสัมนา 3 โดยนาย โฉลก สัมพันธารักษ์
ต้องโอนก่อนแจ้งโพสต์ด้านล่าง และให้โอนมีเศษสตางค์ เช่น 5,000.01
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ (เศษสตางค์ เป็นเงินสูญเปล่า ใช้ยืนยันบุคคลเท่านั้น)

 

2.) โพสแจ้งโอนเงินตาม URL ด้านล่างนี้
(การจัดลำดับคิว จะนับจากการโพสที่ Google Docs ตาม URL ด้านล่างนี้เป็นหลัก
ไม่ได้จัดตามเวลาโอน ซึ่งถ้าโอนเงินแล้วไม่ได้เข้าไปโพส ก็จะยังไม่ได้คิว)

 

https://goo.gl/forms/XHEUqAbiNRkMHc973

รายละเอียดของหลักสูตร

CDC Basic: System Trading On TradingView 02/2018(2วัน)

วัน – เวลาเรียน:

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

ตั้งแต่เวลา 9:30 – 16:30 น.ลงทะเบียน 09:00

เวลาเรียน 09:30 – 16:30
Coffee break 10:30 และ 14:30
รับประทานอาหารกลางวัน 12:00 – 13:00

สถานที่เรียน: (Click URL ด้านล่างเพื่อดู Google Maps)

 

แผนที่ CDC Chaloke Foundation

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. Notebook/Netbook/Ultrabook/Laptop/
2. ปลั๊กพ่วง ที่ชาร์จแบต แว่นสายตา เม้าส์ ฯลฯ
3. โปรแกรมTradingView

เนื้อหาหลักสูตร

 “Course Introduction Components of a successful trader”
– Getting started with Tradingview
– Types of indicators
– Pine Script Basic

– Creating and testing trading systems
– Creating and testing trading systems
– Programming Alerts and setting up automated EA
– Trading Psychology and discussions

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 098-765-5641
หรือ ติดต่อที่

e-mail: info@chaloke.com

FB : CDC ChalokeDotCom

Youtube : CDC chaloke dot com

@Line : @chalokedotcom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *