ขอสูตร amibroker

This topic contains 3 replies, has 3 voices, and was last updated by  celice 10 months, 2 weeks ago.

 • Author
  Posts
 • #16298

  kitsanapong4376
  Participant

  รบกวนขอสูตร amibroker ด้วยครับ

  RSI Divergence

  ATR trailing stop

  2 users thanked author for this post.
 • #16563

  dreamscat
  Keymaster

  ตัวอย่างสูตร explorer โดยครูอนันต์นะครับ

   

  zz=2;zz=2;rs=RSI(14);Bullrtr1=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,rs,1);Bullrtr2=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,rs,2);Bullctr1=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,C,1);Bullctr2=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,C,2);BullDVG=Bullrtr1>Bullrtr2 AND Bullctr2>Bullctr1; //AND Bullrtr1<30 BullDVG=Ref(BullDVG AND Ref(BullDVG,-1)==0,-1);
  Setsortcolumns(-2);SetOption(“NoDefaultColumns”,1);filter = IIf(StrLen(Name())<=5,1,IIf(StrToNum(StrLeft(Strright(Name(),3),1))+StrToNum(StrLeft(Strright(Name(),4),1))==0,1,0))  AND Strright(Name(),2)!=”-F” AND Strright(Name(),2)!=”-P” AND Strright(Name(),2)!=”_I” AND Strright(Name(),4)!=”_CON” AND Strleft(Name(),1)!=”!” AND Strleft(Name(),1)!=”$” AND Strright(Name(),2)!=”17″ AND Strright(Name(),2)!=”.1″ AND C>0.5 AND Now(3)-Datenum()<8900 AND Status(“lastbarinrange”) AND MA(C*V,2)>500000 ;
  AddTextColumn(Name(),”Ticker”,formatChar,colorDefault,colorDefault,80);AddColumn(DateTime(),”Date/time”,formatDateTime,colorDefault,colorDefault,70);
  AddColumn(IIf(IsEmpty(BarsSince(BullDVG)<=15),0,BarsSince(BullDVG)<=15), “Divergence”,1.0,colorDefault,colorDefault,35); OB=IIf(rs>70,1,0);OS=IIf(rs<30,1,0);AddColumn(OB,”Overbought”,1.0,colorDefault,colorDefault,35);AddColumn(OS,”Oversold”,1.0,colorDefault,colorDefault,35);

  • This reply was modified 12 months ago by  dreamscat.
  • #17331

   celice
   Participant

   สูตร explorer
   ลองใส่ดูแล้ว error ครับ

 • #16565

  dreamscat
  Keymaster

  สูตร atr trailing stop ครับ

   

  prd = 14;
  x = 2;
  plt0 = HHV(H-x*ATR(prd),prd);
  plt1 = IIf(C>plt0,plt0,Null);
  Plot(plt1,”ATR trailing stop”,colorRed,styleThick);

You must be logged in to reply to this topic.