รบกวนขอสูตร CDC Action Zone for amibroker

This topic contains 4 replies, has 4 voices, and was last updated by  Patan 1 year, 1 month ago.

 • Author
  Posts
 • #18537

  ME555
  Participant

  เรียน

  เนื่องจาก Link  For amibroker ไม่สามารถดาวน์โหลดได้  มันขึ้นว่า that page cant be found

  รบกวนแก้ไขให้หน่อยครับ

   

  BR.

  sataporn

   

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #18542

  dreamscat
  Keymaster

  ///////////////////////////
  // CDC Actionzone 170101 //
  // Amibroker Edition //
  // Converted 17/01/2017 //
  ///////////////////////////

  _N( Title = StrFormat( “{{NAME}} – {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) Vol ” + WriteVal( V, 1.0 ) + ” {{VALUES}}”, O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ) );

  src = ParamField(“Data Source”,3);

  sprd = Optimize(“Slow MA”,26,15,50,1);
  fprd = Optimize(“Fast Period”,0.3,0.1,0.6,0.05)*sprd;

  fast = EMA(src,fprd);
  slow = EMA(src,sprd);
  macdv = fast-slow;
  sig = MA(macdv,9);

  Bullish = macdv>0;
  Bearish = macdv<0;

  Green = Bullish AND src>fast;
  Yellow = Bullish AND src<fast AND src>slow;
  Brown = Bullish AND src<fast AND src<slow;

  Red = Bearish AND src<fast;
  Aqua = Bearish AND src>fast AND src<slow;
  Blue = Bearish AND src>fast AND src>slow;

  buysig = Bullish AND Ref(Bearish,-1);
  PreBuy = Blue AND Ref(Blue,-1) AND Ref(Blue,-2) AND Ref(Blue,-3) AND src<Ref(src,-2);
  BuyMore=BarsSince(Bullish)<26 AND Yellow AND src=LLV(src,9);

  sellsig = Bearish AND Ref(Bullish,-1);
  PreSell=Yellow AND BarsSince(buysig)>25 AND src<Ref(src,-2);
  SellMore=Yellow AND BarsSince(Yellow)>2 AND src<Ref(src,-2);

   

  //Plot(sig,”Signal Line”,colorBlue,styleLine);
  //SetGradientFill(colorLime,colorRed,0,GetChartBkColor());
  //Plot(macdv,”MACD”,colorGrey50,styleGradient);

  plotcolor = IIf(Green,colorGreen,IIf(Yellow,colorYellow,iif(Brown,colorBrown,iif(Red,colorRed,iif(Aqua,colorAqua,iif(Blue,colorBlue,colorWhite))))));

  Plot(c,”Price”,plotcolor,styleCandle);
  Plot(fast,”Fast EMA”,colorRed,styleDashed);
  Plot(slow,”Slow EMA”,colorBlueGrey,styleDashed);
  PlotOHLC(fast,fast,slow,slow,”2ma zone”,IIf(fast>slow,ColorBlend(colorGreen,GetChartBkColor()),ColorBlend(colorRed,GetChartBkColor())),styleCloud);

   

  // Exploration //

  pctchange = ((C-Ref(C,-1))/Ref(C,-1))*100;
  Filter = pctchange;
  AddColumn(C,”Close”);
  AddColumn(buysig,”Buy”);
  AddColumn(prebuy,”PreBuy”);
  AddColumn(BuyMore,”Buy More”);
  AddColumn(sellsig,”Sell”);
  AddColumn(PreSell,”PreSell”);
  AddColumn(SellMore,”Sell More”);
  AddColumn(pctchange,”Percent Change”);

  // Quick Scan //
  Buy = buysig;
  Sell = sellsig;

  // System Test //
  // DO NOT FORGET TO EDIT THIS PART TO FIT YOUR SYSTEM TEST SETTINGS!! //

   

  maxpos = 500;

  SetPositionSize(100/maxpos,spsPercentOfEquity);
  SetOption(“InitialEquity”, 1000000);
  SetOption(“AllowPositionShrinking”, True);
  SetOption(“MaxOpenPositions”,maxpos);

   

   

  3 users thanked author for this post.
  • #18562

   ME555
   Participant

   ขอบคุณครับ

 • #18557

  สารัฐ
  Participant

  ขอบคุณมากครับ

 • #19639

  Patan
  Participant

  พอดีลองเอาสูตรไปวางแล้ว มันเกิด error นะครับ ไม่รู้ผมเป็นคนเดียวไหมครับ ?

You must be logged in to reply to this topic.