สูตร CDC RSI over bot-sold 20160516

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room สูตร CDC RSI over bot-sold 20160516

This topic contains 3 replies, has 4 voices, and was last updated by  phaitor 1 year, 2 months ago.

 • Author
  Posts
 • #17716

  krittakorn
  Participant

  สวัสดีครับ

  วันนี้ผมได้ดู youtube เรื่อง ลุงโฉลก มาเขียนสูตรกัน CDC RSI over bot-sold 20160516 ตามลิงค์นี้

  ผมได้เขียนสูตรดังกล่าวใน Indicator Builder ใน Metastock พิมพ์ตามที่คุณลุงให้มา

  {CDC RSI Over Bot/Sold 160516}
  X1:=Mov(RSI(14),5,S);
  X2:=OscP(12,26,E,%)<=-3 AND ROC(OscP(12,26,E,%),5,$)=-Sum(Abs(ROC(OscP(12,26,E,%),1,$)),5) OR (X1<=30);
  X3:=X2 OR Ref(X2,-1) OR Ref(X2,-2) OR Ref(X2,-3) OR Ref(X2,-4);
  X4:=OscP(12,26,E,%)>=3 AND ROC(OscP(12,26,E,%),5,$)=Sum(Abs(ROC(OscP(12,26,E,%),1,$)),5) OR (X1>=70);
  X5:=X4 OR Ref(X4,-1) OR Ref(X4,-2) OR Ref(X4,-3) OR Ref(X4,-4);
  X6:=BarsSince(X3=0 AND Ref(X3,-1)=1))>3 AND BarsSince((X3=0 AND Ref(X3,-1)=1))<11 AND C>Ref(HHV(C,3),-1;
  X7:=BarsSince(X5=0 AND Ref(X5,-1)=1))>3 AND BarsSince((X5=0 AND Ref(X5,-1)=1))<11 AND C<Ref(LLV(C,3),-1;
  X1; If(X3,20,30); If(X5,80,70); If(X6,40,48); If(X7,60,52);

  จากสูตรที่ผมพิมพ์เองข้างต้นตาม youtube ไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากมีข้อความขึ้นว่า Extra or invalid use of , or ) character(s). ผมได้พยายามตรวจเช็คข้อผิดพลาดว่ามีพิมพ์พลาดตรงไหนรึ่ป่าว 4-5 รอบ แต่ก็ไม่สามารถหาเจอได้ จึงขอความกรุณาใครมีสูตรที่เขียนถูกต้องบ้างครับ ช่วยแก้ไขให้ผมด้วย

  ขอบคุณครับ

 • #17727

  dreamscat
  Keymaster

  {CDC RSI Over Bot/Sold 160516}
  x1:=Mov(RSI(14),5,S);
  x2:=OscP(12,26,E,%)<=-3 AND ROC(OscP(12,26,E,%),5,$)=-Sum(Abs(ROC(OscP(12,26,E,%),1,$)),5) OR (x1<=30);
  x3:=x2 OR Ref(x2,-1) OR Ref(x2,-2) OR Ref(x2,-3) OR Ref(x2,-4);
  x4:=OscP(12,26,E,%)>=3 AND ROC(OscP(12,26,E,%),5,$)=Sum(Abs(ROC(OscP(12,26,E,%),1,$)),5) OR (x1>=70);
  x5:=x4 OR Ref(x4,-1) OR Ref(x4,-2) OR Ref(x4,-3) OR Ref(x4,-4);
  x6:=BarsSince((x3=0 AND Ref(x3,-1)=1))>3 AND BarsSince((x3=0 AND Ref(x3,-1)=1))<11 AND C>Ref(HHV(C,3),-1);
  x7:=BarsSince((x5=0 AND Ref(x5,-1)=1))>3 AND BarsSince((x5=0 AND Ref(x5,-1)=1))<11 AND C<Ref(LLV(C,3),-1);
  x1; If(x3,20,30); If(x5,80,70); If(x6,40,48); If(x7,60,52); 30; 70;

  • #17847

   phaitor
   Participant

   โทษทีครับ จากกระทู้นี้

   โอนเงิน Support member เมื่อ 29 Sep ตอนนี้ยังเข้าห้อง member ไม่ได้

   ผมสมัคร support member ตั้งแต่วันที่ 29 กย.60   จนตอนนี้ยังเข้าไม่ได้เลย

   ซึ่งหลังโอนเสร็จผมได้แจ้งการโอนเงินผ่านทาง 3 ช่องทางคือ

   อยากรบกวนให้ช่วยประสานงานแจ้งทีมงานหรือผู้รับผิดชอบให้ด้วยนะครับ

   ขอบคุณครับ

    

 • #17843

  Akee
  Participant

  /*
  {CDC RSI Over Bot/Sold 160516}
  x1:=Mov(RSI(14),5,S);
  x2:=OscP(12,26,E,%)<=-3 AND ROC(OscP(12,26,E,%),5,$)=-Sum(Abs(ROC(OscP(12,26,E,%),1,$)),5) OR (x1<=30);
  x3:=x2 OR Ref(x2,-1) OR Ref(x2,-2) OR Ref(x2,-3) OR Ref(x2,-4);
  x4:=OscP(12,26,E,%)>=3 AND ROC(OscP(12,26,E,%),5,$)=Sum(Abs(ROC(OscP(12,26,E,%),1,$)),5) OR (x1>=70);
  x5:=x4 OR Ref(x4,-1) OR Ref(x4,-2) OR Ref(x4,-3) OR Ref(x4,-4);
  x6:=BarsSince((x3=0 AND Ref(x3,-1)=1))>3 AND BarsSince((x3=0 AND Ref(x3,-1)=1))<11 AND C>Ref(HHV(C,3),-1);
  x7:=BarsSince((x5=0 AND Ref(x5,-1)=1))>3 AND BarsSince((x5=0 AND Ref(x5,-1)=1))<11 AND C<Ref(LLV(C,3),-1);
  x1; If(x3,20,30); If(x5,80,70); If(x6,40,48); If(x7,60,52); 30; 70;
  */

  //SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
  GraphXSpace = 10;

  // X1 = RSI.14 Smooth
  x1 = MA( RSI( 14 ), 5 ) ;

  // X2 = Over_Bot
  x2 = OscP( 12, 26 ) <= -3 AND ROC( OscP( 12, 26 ), 5 ) == -Sum( Abs( ROC( OscP( 12, 26 ), 1 ) ), 5 )
  OR( x1 <= 30 );
  // X3 = OverBot 5 Days
  x3 = x2 OR Ref( x2, -1 )
  OR Ref( x2, -2 )
  OR Ref( x2, -3 )
  OR Ref( x2, -4 ) ;
  // X4 = Over_Sold
  x4 = OscP( 12, 26 ) >= 3 AND ROC( OscP( 12, 26 ), 5 ) == Sum( Abs( ROC( OscP( 12, 26 ), 1 ) ), 5 )
  OR( x1 >= 70 ) ;
  // X4 = OverSold 5 Days
  x5 = x4 OR Ref( x4, -1 )
  OR Ref( x4, -2 )
  OR Ref( x4, -3 )
  OR Ref( x4, -4 ) ;
  // X6 = Buy
  x6 = BarsSince( ( x3 == 0 AND Ref ( x3, -1 ) == 1 ) ) > 3 AND BarsSince ( ( x3 == 0 AND Ref( x3, -1 ) == 1 ) )<11
  AND C > Ref( HHV( C, 3 ), -1 ) ;

  // X6 = Sell
  x7 = BarsSince( ( x5 == 0 AND Ref( x5, -1 ) == 1 ) ) > 3 AND BarsSince( ( x5 == 0 AND Ref( x5, -1 ) == 1 ) ) < 11
  AND C < Ref( LLV( C, 3 ), -1 ) ;

  Plot( RSI( 14 ) , “RSI.14” , colorGrey50 , styleLine ) ;
  Plot( X1 , “MA.(RSI.14)” , colorYellow , styleLine ) ;
  Plot( IIf( x3, 20, 30 ) , “X3” , colorGreen , styleLine | styleNoLabel | styleNoTitle) ;
  Plot( IIf( x5, 80, 70 ) , “X5” , colorRed , styleLine | styleNoLabel | styleNoTitle) ;

  PlotShapes ( shapeUpArrow*X6 , colorLime , 0 , X1 ) ;
  PlotShapes ( shapeDownArrow*X7 , colorOrange , 0 , X1 ) ;

  Plot( 30 , “” , colorWhite , styleDashed | styleNoLabel | styleNoTitle) ;
  Plot( 50 , “” , colorWhite , styleDashed | styleNoLabel | styleNoTitle) ;
  Plot( 70 , “” , colorWhite , styleDashed | styleNoLabel | styleNoTitle) ;

You must be logged in to reply to this topic.