chaiwtc

Forum Replies Created

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts

  • chaiwtc
    Participant

    ขอสอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับ ปกติข้อมูล TFEX จะโหลดมาน้อยกว่าหุ้นรึเปล่าอะครับ ของผมถ้าหุ้นมีข้อมูลถึงวันที่6

    TFEX จะมีข้อมูลถึงวันที่5 ครับ ไม่ทราบว่าถูกต้องรึเปล่า

Viewing 1 post (of 1 total)