Reply To: Download ข้อมูลไม่ได้

#103493
piyabee
Participant

โหลดข้อมูลไม่ได้อีกแล้ว ว่าจะติดต่อวันจันทร์ วันนี้ก็จันทร์แล้วสรุปว่าไง จะมีปัญหาอะไรอีก