Reply To: CDC Downloader

#121784
snukul
Participant

ผมมีปัญหาการดาวน์โหลดข้อมูลจาก โปรแกรม CDC download ซึ่งได้แก้ไขไปดังนี้

  1. ทำการลบโพร์ดเดอร์ cygwin และทำ copy ใหม่มาใส่ ครั้งนี้แก้ไขปัญหาได้สามารถ download ข้อมูลได้
  2. หลังจากทำข้อ 1 ไปสัก 2-3 วัน ก็กลับมา Download ไม่ได้อีกแล้วครับ และมักจะขึ้น ว่า Corrupted Cygwin installation

อยากแนวทางการแก้ไข ว่าต้องทำอย่างไรครับ เพื่อให้แก้ปัญหาจบ

ขอบคุณครับ