Reply To: CDC Downloader

#16568
dreamscat
Keymaster

1. ทดลองยกเลิกการ download ข้อมูลตลาด Tocom และ forex ครับ

2. ถ้ายังไม่หาย ลอง install เฉพาะ cygwin ใหม่ตามที่ CDC-Admin ตอบด้านบนเลยครับ

หรือ

3. download folder cygwin จากที่นี่ http://www.mediafire.com/download/5il0wn5j073nd1w/cygwin.rar และแตกไฟล์ (extract) แล้ว copy ทั้ง folder ไปใส่ในเครื่องของท่านใน C: แทนที่ folder cygwin อันเก่า (ลบ folder cygwin อันเก่าออกก่อนนะครับ) เสร็จแล้ว restart เครื่อง 1 ครั้ง ก็จะใช้งานได้ครับ