Reply To: CDC Downloader

#18025
sumath
Participant

สวัสดีครับ

เนื่องจากลง Windows ใหม่ เป็น Windows 10 – 64 Bit

แล้วทำการลง CDC Downloads ใหม่ โดยได้ทำตามขึ้นตอนที่ Admin แจ้งไว้ข้างบนแล้ว

แต่ยังไม่สมารถใช้งานได้ ต้องแก้ไขอย่างไรต่อครับ

 

 

 

  • This reply was modified 6 years, 9 months ago by sumath.