Reply To: การแก้ปัญหาคืบหน้ารึยังครับ

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room การแก้ปัญหาคืบหน้ารึยังครับ Reply To: การแก้ปัญหาคืบหน้ารึยังครับ

#18067
dreamscat
Keymaster

โปรแกรม CDCDL วันนี้ใช้ได้ปกติดีนะครับ …

ส่วนตัวผมแก้ปัญหาด้วยการลบ folder SET ใน C:\MetaStock Data\SET แล้วดาวน์โหลดมาใหม่ครับ (ถ้าไม่อยากให้เส้นต่างๆหายให้ย้าย folder MSSmart ไปเก็บไว้ที่อื่นก่อนลบ เสร็จแล้วค่อยย้ายกลับมาที่เดิมครับ) และเลือก download ใน CDCDL ด้วยวิธี force checksum (slower) (ตั้งค่าในหน้า Advance Options ครับ) ไม่รู้ว่าถูกต้องไหมนะครับ แต่ลองแก้แล้วหายดีครับ

หรืออีกวิธีคือย้ายทุกอย่างทั้งโปรแกรม Metastock (ทั้ง folder Equis ที่ C:\Program Files (x86)\Equis) และฐานข้อมูลไปไว้ใน drive D: แทน ก็จะแก้ปัญหาได้เหมือนกันครับ (แต่อันนี้ยังไม่เคยลองเองครับ)