Reply To: วันนี้ 18/10/2017 เวลา 20.46 ยังโหลดข้อมูลไม่ได้

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room วันนี้ 18/10/2017 เวลา 20.46 ยังโหลดข้อมูลไม่ได้ Reply To: วันนี้ 18/10/2017 เวลา 20.46 ยังโหลดข้อมูลไม่ได้

#18357
dreamscat
Keymaster

ข้อมูลมาปกติดีนะครับ

แต่ขณะนี้ข้อมูลหุ้นได้ย้ายไปอยู่ที่ folder นี้ C:\MetaStock Data\SET\Set แทนครับ

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชมรมตามรายละเอียดและวิธีแก้ไขดังนี้ครับ http://bit.ly/2z3noml