Reply To: วันนี้ 18/10/2017 เวลา 20.46 ยังโหลดข้อมูลไม่ได้

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room วันนี้ 18/10/2017 เวลา 20.46 ยังโหลดข้อมูลไม่ได้ Reply To: วันนี้ 18/10/2017 เวลา 20.46 ยังโหลดข้อมูลไม่ได้

#18390
Avatardreamscat
Keymaster

สอบถามอาจารย์มาให้แล้วนะครับ แนะนำให้ลองติดตั้งโปรแกรมใหม่ตามวิธีการดังนี้นะครับ

วิธีแก้ไข CDCDL error 0 (แต่ไม่ download)