Reply To: รบกวนขอสูตร CDC Action Zone for amibroker

#19639
Patan
Participant

พอดีลองเอาสูตรไปวางแล้ว มันเกิด error นะครับ ไม่รู้ผมเป็นคนเดียวไหมครับ ?