Reply To: ข้อมูลตอน scan โดย reject

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room ข้อมูลตอน scan โดย reject Reply To: ข้อมูลตอน scan โดย reject

#22865
Avatardreamscat
Keymaster

น่าจะเป็นเพราะ volume ในฐานข้อมูลผิดพลาดครับ ทำให้ผล scan ไม่ตรงตามเงื่อนไขจึงโดน reject ครับ ซึ่งทางทีมงานได้แก้ไขปัญหานี้ไปแล้ว แต่ขณะนี้กำลังตรวจสอบให้อยู่อีกครั้งนะครับ ต้องขออภัยอย่างสูงด้วยนะครับ