Reply To: ข้อมูลตอน scan โดย reject

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room ข้อมูลตอน scan โดย reject Reply To: ข้อมูลตอน scan โดย reject

#23001
Pakorn
Participant

ตอนนี้ยังโดน reject อีกกว่า 50% ครับ
เพิ่มหุ้นใน list ที่ยังไม่มีเป็นตัวอย่างนะครับ
เช่น SPVI, PIMO

ตอนนี้ได้แก้หรือปรับอะไรไปแล้วบ้างครับ
อยากให้เหมือนเดิมไวๆ