Reply To: ขอวิธีลงโปรแกรมและการใช้งานสำหรับสมาชิกใหม่ครับ

#23140
Chat
Participant

ทำตามแล้วครับ เหมือนเดิมครับ  error code 1 ครับ  แก้ไขอย่างไรครับ