Reply To: รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ CDC action zone for Amibroker

#24452
naravich
Participant

ฟ้าราคาเหนือเส้นema12 น้ำเงินเหนือเส้นema24 แต่emaยังตัดลง

เหลืองราคาต่ำกว่าema12 ส้นราคาต่ำกว่าema24 แต่emaยังตัดขึ้น ครับ