Reply To: Download ข้อมูลไม่ได้

#31162
chanin
Participant

Download ไม่ได้ เปลี่ยน password ใหม่แล้ว มี error No internet connection ทั้งๆๆที่ internet ยังใช้งานได้ปกติ