Reply To: CDC Downloader

#31226
Satochi
Participant

ผมได้ลบ cygwin และ CDC downloader version เก่าแล้ว และได้ทำการรีสตาร์ท และทำการลง CDCDL_6004171
จนเสร็จ ทำการรีสตาร์ทเครื่องอีกครั้ง ก่อนจะลองดาวน์โหลดข้อมูลใหม่อีกครั้ง ปรากฏว่า ขึ้น error code 5 ดังไฟล์แนบ
ได้ทำการเปลี่ยน user และ password เป็น CDCmember และ stablecucumber แล้ว ก็ยังขึ้น code 5 เหมือนเดิม
ไม่ทราบว่า ควรทำอย่างไรต่อดีครับ