Reply To: CDC Downloader

#31876
dreamscat
Keymaster

ถ้าท่านใช้โปรแกรม Metastock สามารถปรับให้ดูข้อมูลย้อนหลังถึงวันเริ่มต้นได้โดยไปที่เมนู file >>> open >>> options จากนั้นใส่ค่าในช่อง Load ให้เยอะๆ เช่น 10000 ครับท่าน (ตั้งค่านี้แค่ครั้งแรกครั้งเดียว ตัวอย่างดังภาพครับ)

load options