Reply To: ข้อมูล TFEX ไม่อัพเดทครับ CDCDL ขึ้น Error Code 14

#32199
dreamscat
Keymaster

แต่ขณะนี้ข้อมูลตัว S50.1 วันที่ 20พ.ย. หายไปนะครับ (มีวันที่ 19 แล้วข้ามไปวันที่ 21 เลยครับ) ทางทีมข้อมูลกำลังแก้ไขให้อยู่นะครับ ดังนั้นถ้าท่านดาวน์โหลดข้อมูล S50.1 วันที่ 21 ได้ แสดงว่าโปรแกรมทำงานได้ปกติอยู่ครับ