Reply To: ข้อมูล index futures วันที่ 13 หายไป แก้ไขให้ด้วยครับ

#32371
dreamscat
Keymaster

แจ้งทีมข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับ ขออภัยอย่างสูงที่ล่าช้าด้วยนะครับท่าน