Reply To: สอบถามโปรแกรม tradingview

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room สอบถามโปรแกรม tradingview Reply To: สอบถามโปรแกรม tradingview

#36471
dreamscat
Keymaster

จากภาพยังไม่มีการซื้อเกิดขึ้นนะครับ เนื่องจากราคาอยู่ที่ 9420.99 และท่านตั้งซื้อ (buy limit) ที่ 9394.46 ซึ่งตอนนี้ราคายังลงมาไม่ถึงทำให้ยังซื้อไม่ได้ครับ