Reply To: แจ้งชำระค่าสมัครสมาชิก

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room แจ้งชำระค่าสมัครสมาชิก Reply To: แจ้งชำระค่าสมัครสมาชิก

#37518
Juns
Participant

แจ้งชำระเงินค่าสมัครสมาชิก
Order # 37489
ผ่าน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ SCB วันอาทิตย์ที่ 2/ พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:33 น. (ชื่อบัญชี ธนภัทร ธนาคาารกสิกรไทย)
จำนวนเงิน 1296.00 บาท
โอนเงินผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว, รบกวนตรวจสอบด้วยคับ