Reply To: แจ้งชำระค่าสมัครสมาชิก

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room แจ้งชำระค่าสมัครสมาชิก Reply To: แจ้งชำระค่าสมัครสมาชิก

#37888
snukulsnukul
Participant

แจ้งชำระเงินค่าสมัครสมาชิก
Supporting Membership
Order #37878
โอนไปยังบัญชี บัญชีออมทรัพย์ #3 ธนาคารไทยพาณิชย์ ของบริษัท โฉลกดอทคอม เลขที่ 0264458087

ผ่าน ธนาคาร กรุงเทพ วันจันทร์ 11/01/2021 เวลา 15:18 น. (ชื่อบัญชี นุกูล สุขุประการ ธนาคารกรุงเทพ)
จำนวนเงิน 1296.00 บาท

โอนเงินผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว, รบกวนตรวจสอบด้วยครับ