Reply To: ขอสูตรสแกนหุ้นเบรคแนวต้าน

#46407
dreamscat
Keymaster

ขออภัยอย่างสูงที่ล่าช้าครับ

สูตรสำหรับ Explore หาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ (เบรคแนวต้าน) ในรอบ 20 วัน (1 เดือน), 120 วัน (6 เดือน) และ 240 วัน (1 ปี) ครับ
โดยหุ้นที่มีเลข 1 ในช่องต่างๆ คือ หุ้นที่ทำ new high ในช่วงเวลานั้นครับ ให้แก้ไขตรงไหนบอกได้นะครับ

// Break Resistance
prd1 = 20;
prd2 = 120;
prd3 = 240;
res1 = Ref(HHV(C,prd1),-1);
res2 = Ref(HHV(C,prd2),-1);
res3 = Ref(HHV(C,prd3),-1);
Brk1 = Cross(C,res1);
Brk2 = Cross(C,res2);
Brk3 = Cross(C,res3);
Filter = Brk1 OR Brk2 OR Brk3;
AddColumn(C,”Last Price”,1.4);
AddColumn(Brk1,”Break 20″,1.0);
AddColumn(Brk2,”Break 120″,1.0);
AddColumn(Brk3,”Break 240″,1.0);