Reply To: ข้อมูล CDC-SET ไม่อัพเดท

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room ข้อมูล CDC-SET ไม่อัพเดท Reply To: ข้อมูล CDC-SET ไม่อัพเดท

#47934
theerab
Participant

ไม่ทราบว่าข้อมูลของวันที่ 19 สค ตอนนี้สามารถใช้งานให้ download data ได้แล้วหรือยังอ่ะคับ

ผมลองดู download data ดูแล้ว แต่ยังไม่มาเลยอ่ะคับ