Reply To: Download ข้อมูลไม่ได้

#48940
tea_for_two
Participant

ไม่ทราบว่าของผมคนเดียวหรือเปล่า

หุ้นรายตัวข้อมูลมาแล้ว

แต่ข้อมูล index  set set50 mai ยังไม่มาครับ