ขอสูตร amibroker

Viewing 2 reply threads
 • Author
  Posts
  • #16298
   kitsanapong4376
   Participant

   รบกวนขอสูตร amibroker ด้วยครับ

   RSI Divergence

   ATR trailing stop

  • #16563
   dreamscat
   Keymaster

   ตัวอย่างสูตร explorer โดยครูอนันต์นะครับ

    

   zz=2;zz=2;rs=RSI(14);Bullrtr1=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,rs,1);Bullrtr2=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,rs,2);Bullctr1=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,C,1);Bullctr2=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,C,2);BullDVG=Bullrtr1>Bullrtr2 AND Bullctr2>Bullctr1; //AND Bullrtr1<30 BullDVG=Ref(BullDVG AND Ref(BullDVG,-1)==0,-1);
   Setsortcolumns(-2);SetOption(“NoDefaultColumns”,1);filter = IIf(StrLen(Name())<=5,1,IIf(StrToNum(StrLeft(Strright(Name(),3),1))+StrToNum(StrLeft(Strright(Name(),4),1))==0,1,0))  AND Strright(Name(),2)!=”-F” AND Strright(Name(),2)!=”-P” AND Strright(Name(),2)!=”_I” AND Strright(Name(),4)!=”_CON” AND Strleft(Name(),1)!=”!” AND Strleft(Name(),1)!=”$” AND Strright(Name(),2)!=”17″ AND Strright(Name(),2)!=”.1″ AND C>0.5 AND Now(3)-Datenum()<8900 AND Status(“lastbarinrange”) AND MA(C*V,2)>500000 ;
   AddTextColumn(Name(),”Ticker”,formatChar,colorDefault,colorDefault,80);AddColumn(DateTime(),”Date/time”,formatDateTime,colorDefault,colorDefault,70);
   AddColumn(IIf(IsEmpty(BarsSince(BullDVG)<=15),0,BarsSince(BullDVG)<=15), “Divergence”,1.0,colorDefault,colorDefault,35); OB=IIf(rs>70,1,0);OS=IIf(rs<30,1,0);AddColumn(OB,”Overbought”,1.0,colorDefault,colorDefault,35);AddColumn(OS,”Oversold”,1.0,colorDefault,colorDefault,35);

   • This reply was modified 6 years, 10 months ago by dreamscat.
   • #17331
    celice
    Participant

    สูตร explorer
    ลองใส่ดูแล้ว error ครับ

  • #16565
   dreamscat
   Keymaster

   สูตร atr trailing stop ครับ

    

   prd = 14;
   x = 2;
   plt0 = HHV(H-x*ATR(prd),prd);
   plt1 = IIf(C>plt0,plt0,Null);
   Plot(plt1,”ATR trailing stop”,colorRed,styleThick);

Viewing 2 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.