รบกวนขอสูตร CDC Action Zone for amibroker

Viewing 3 reply threads
 • Author
  Posts
  • #18537
   ME555
   Participant

   เรียน

   เนื่องจาก Link  For amibroker ไม่สามารถดาวน์โหลดได้  มันขึ้นว่า that page cant be found

   รบกวนแก้ไขให้หน่อยครับ

    

   BR.

   sataporn

    

  • #18542
   dreamscat
   Keymaster

   ///////////////////////////
   // CDC Actionzone 170101 //
   // Amibroker Edition //
   // Converted 17/01/2017 //
   ///////////////////////////

   _N( Title = StrFormat( “{{NAME}} – {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) Vol ” + WriteVal( V, 1.0 ) + ” {{VALUES}}”, O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ) );

   src = ParamField(“Data Source”,3);

   sprd = Optimize(“Slow MA”,26,15,50,1);
   fprd = Optimize(“Fast Period”,0.3,0.1,0.6,0.05)*sprd;

   fast = EMA(src,fprd);
   slow = EMA(src,sprd);
   macdv = fast-slow;
   sig = MA(macdv,9);

   Bullish = macdv>0;
   Bearish = macdv<0;

   Green = Bullish AND src>fast;
   Yellow = Bullish AND src<fast AND src>slow;
   Brown = Bullish AND src<fast AND src<slow;

   Red = Bearish AND src<fast;
   Aqua = Bearish AND src>fast AND src<slow;
   Blue = Bearish AND src>fast AND src>slow;

   buysig = Bullish AND Ref(Bearish,-1);
   PreBuy = Blue AND Ref(Blue,-1) AND Ref(Blue,-2) AND Ref(Blue,-3) AND src<Ref(src,-2);
   BuyMore=BarsSince(Bullish)<26 AND Yellow AND src=LLV(src,9);

   sellsig = Bearish AND Ref(Bullish,-1);
   PreSell=Yellow AND BarsSince(buysig)>25 AND src<Ref(src,-2);
   SellMore=Yellow AND BarsSince(Yellow)>2 AND src<Ref(src,-2);

    

   //Plot(sig,”Signal Line”,colorBlue,styleLine);
   //SetGradientFill(colorLime,colorRed,0,GetChartBkColor());
   //Plot(macdv,”MACD”,colorGrey50,styleGradient);

   plotcolor = IIf(Green,colorGreen,IIf(Yellow,colorYellow,iif(Brown,colorBrown,iif(Red,colorRed,iif(Aqua,colorAqua,iif(Blue,colorBlue,colorWhite))))));

   Plot(c,”Price”,plotcolor,styleCandle);
   Plot(fast,”Fast EMA”,colorRed,styleDashed);
   Plot(slow,”Slow EMA”,colorBlueGrey,styleDashed);
   PlotOHLC(fast,fast,slow,slow,”2ma zone”,IIf(fast>slow,ColorBlend(colorGreen,GetChartBkColor()),ColorBlend(colorRed,GetChartBkColor())),styleCloud);

    

   // Exploration //

   pctchange = ((C-Ref(C,-1))/Ref(C,-1))*100;
   Filter = pctchange;
   AddColumn(C,”Close”);
   AddColumn(buysig,”Buy”);
   AddColumn(prebuy,”PreBuy”);
   AddColumn(BuyMore,”Buy More”);
   AddColumn(sellsig,”Sell”);
   AddColumn(PreSell,”PreSell”);
   AddColumn(SellMore,”Sell More”);
   AddColumn(pctchange,”Percent Change”);

   // Quick Scan //
   Buy = buysig;
   Sell = sellsig;

   // System Test //
   // DO NOT FORGET TO EDIT THIS PART TO FIT YOUR SYSTEM TEST SETTINGS!! //

    

   maxpos = 500;

   SetPositionSize(100/maxpos,spsPercentOfEquity);
   SetOption(“InitialEquity”, 1000000);
   SetOption(“AllowPositionShrinking”, True);
   SetOption(“MaxOpenPositions”,maxpos);

    

    

   • #18562
    ME555
    Participant

    ขอบคุณครับ

  • #18557
   สารัฐ
   Participant

   ขอบคุณมากครับ

  • #19639
   Patan
   Participant

   พอดีลองเอาสูตรไปวางแล้ว มันเกิด error นะครับ ไม่รู้ผมเป็นคนเดียวไหมครับ ?

Viewing 3 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.