รบกวนขอสูตร Hi – Lo 5 สำหรับ Metastock และ Amibroker ครับ

Home Forums CDC Forums Supporting Members Area — รวบรวมสูตร Downloads และระบบการเทรด รบกวนขอสูตร Hi – Lo 5 สำหรับ Metastock และ Amibroker ครับ

Viewing 3 reply threads
 • Author
  Posts
  • #16860
   beamosk120
   Participant

   รบกวนขอสูตร Hi – Lo 5 สำหรับ Metastock และ Amibroker ครับ

   ขอบคุณครับ

  • #16880
   dreamscat
   Keymaster
   1. สูตรสำหรับ Metastock ครับ

   {CDC Hi-Lo 5 V.20150502}
   Prd:=5;
   Upper:=Ref(HHV(H,Prd),-1);
   Lower:=Ref(LLV(L,Prd),-1);
   Buy:=Cross(H,Upper);
   Sell:=Cross(Lower,L);
   Bullish:=BarsSince(Buy)<BarsSince(Sell);
   Bearish:=BarsSince(Sell)<BarsSince(Buy);
   BuyPrice:=ValueWhen(1,Bullish AND Ref(Bearish,-1),Upper);
   ProfitLong:=((C-BuyPrice)/BuyPrice);
   SellPrice:=ValueWhen(1,Bearish AND Ref(Bullish,-1),Lower);
   ProfitShort:=((SellPrice-C)/SellPrice);
   BuyPrice; SellPrice;

    

   2. สูตรสำหรับ Amibroker ครับ

   //CDC Hi-Lo 5 V.20150502
   Prd=5;
   Upper=Ref(HHV(H,Prd),-1);
   Lower=Ref(LLV(L,Prd),-1);
   Buy=Cross(H,Upper);
   Sell=Cross(Lower,L);
   Bullish=BarsSince(Buy)<BarsSince(Sell);
   Bearish=BarsSince(Sell)<BarsSince(Buy);
   Buy1=Buy AND Ref(bearish,-1);
   Sell1=Sell AND Ref(bullish,-1);
   Plot(upper,”Upper”,colorGreen,styleDashed);
   Plot(lower,”Lower”,colorRed,styleDashed);
   PlotShapes(Buy1*shapeUpArrow,colorGreen,0,L);
   PlotShapes(sell1*shapeDownArrow,colorRed,0,H);
   Plot(C,”Close”,IIf(bullish,colorGreen,IIf(bearish,colorRed,colorGrey40)),styleCandle);

  • #16895
   AE2002028
   Participant

   สูตรสำหรับ Metastock ครับ
   BuyPrice:=ValueWhen(1,Bullish AND Ref(Bearish,-1),Upper);
   ProfitLong:=((C-BuyPrice)/BuyPrice);
   SellPrice:=ValueWhen(1,Bearish AND Ref(Bullish,-1),Lower);
   ProfitShort:=((SellPrice-C)/SellPrice);
   BuyPrice; SellPrice;

   ใช้ยังไงครับ

  • #16903
   dreamscat
   Keymaster

   เป็นสูตร indicator สำหรับ Metastock ครับ (ลากมาใส่ในกราฟได้เลยครับ) หรือถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมจริงๆจะเป็นสูตรนี้ครับ

    

   {CDC Hi-Lo 5.0}

   Prd:=5;
   HLne:=Ref(HHV(H,Prd),-1);
   LLne:=Ref(LLV(L,Prd),-1);
   HLne; LLne;

    

    

   • This reply was modified 6 years, 10 months ago by dreamscat.
Viewing 3 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.