เขียน system test สูตรนี้ใน Metastock

Viewing 2 reply threads
 • Author
  Posts
  • #47808

   รบกวนสอบถามครับ

   เขียนสูตรนี้เป็น Enhanced System Tester ใน Metastock อย่างไรครับ เข้าใจว่าไม่น่าจะใช้สูตรนี้ทำเทสตรง ๆ ไม่ได้ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

   FixV:=3;
   MyDay:= 7;
   ATRPeriod := 21;
   x:= Mov(((H+L)/2)+(O-C),MyDay,S);
   y:= Mov(((H+L)/2)+(O-C),MyDay,S);
   j:=(x+Stdev(x,FixV))+ATR(ATRPeriod );
   k:=(y-Stdev(y,FixV))-ATR(ATRPeriod );
   j;k;

  • #47811
   dreamscat
   Keymaster

   ทดลองให้ซื้อเมื่อราคาตัดเส้นบนขึ้นไป และขายเมื่อราคาตัดเส้นล่างลงมาครับ ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่นะครับ

    

   สูตรสำหรับ System tester ดังนี้ครับ

   สำหรับช่อง Buy Order และ Buy to Cover Order

   FixV:=3;
   MyDay:= 7;
   ATRPeriod := 21;
   x:= Mov(((H+L)/2)+(O-C),MyDay,S);
   y:= Mov(((H+L)/2)+(O-C),MyDay,S);
   j:=(x+Stdev(x,FixV))+ATR(ATRPeriod );
   k:=(y-Stdev(y,FixV))-ATR(ATRPeriod );
   Buy:=Cross(C,j);
   Sell:=Cross(k,C);
   Green:=BarsSince(Buy)<BarsSince(Sell);
   Red:=BarsSince(Sell)<BarsSince(Buy);
   Buy;

    

    

   สำหรับช่อง Sell Order และ Sell Short Order

   FixV:=3;
   MyDay:= 7;
   ATRPeriod := 21;
   x:= Mov(((H+L)/2)+(O-C),MyDay,S);
   y:= Mov(((H+L)/2)+(O-C),MyDay,S);
   j:=(x+Stdev(x,FixV))+ATR(ATRPeriod );
   k:=(y-Stdev(y,FixV))-ATR(ATRPeriod );
   Buy:=Cross(C,j);
   Sell:=Cross(k,C);
   Green:=BarsSince(Buy)<BarsSince(Sell);
   Red:=BarsSince(Sell)<BarsSince(Buy);
   Sell;

   • This reply was modified 1 year, 10 months ago by dreamscat.
  • #47813

   ขอบคุณมาก ๆ ครับสำหรับการช่วยเหลือ ขอบคุณครับ

Viewing 2 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.