CDC-D2208 งานบุญวัดบุดดา (ปิดงานบุญ)

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2208 งานบุญวัดบุดดา (ปิดงานบุญ)

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #46105
   michigawa
   Keymaster

   ขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนางานบุญร่วมสร้าง ห้องน้ำ/ส้วม ถวายเป็นถาวรวัตถุ เป็นสังฆทานให้วัดบุดดา ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำหรับความสะดวกของญาติโยมที่มาทำบุญ

   ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาค 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 http://tiny.cc/q33puz
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/p33puz

Viewing 0 reply threads
 • The topic ‘CDC-D2208 งานบุญวัดบุดดา (ปิดงานบุญ)’ is closed to new replies.