CDC-D2211 ชมรมไตรรัตนภูมิ

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2211 ชมรมไตรรัตนภูมิ

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #47246
   michigawa
   Keymaster

   พระเอกหนังอินเดีย (Gagan Malik) แสดงหนังเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธา มาบวชอยู่ที่วัดธาตุทอง มีนามว่า พระกากัน อโสโก ท่านมีดำริจะจัดหาพระพุทธรูป ๘๔,๐๐๐ องค์ นำไปประดิษฐานที่ประเทศอินเดีย เป็นพระประธานในวัด และตามศูนย์กลางชุมนุมชาวพุทธในประเทศอินเดีย

   ผู้ใดมีจิตศรัทธา ปรารถนาจะร่วมบุญกุศลครั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาค 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 http://tiny.cc/6q2quz
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/3q2quz

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.