ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสนับสนุน

Home Forums CDC Forums Official Announcement and FAQ ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสนับสนุน

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #17425
   cdc-admin
   Keymaster

   การสมัครเป็นสมาชิกสนับสนุน (supporting member) จะทำให้สมาชิกสามารถ ใช้งานบริการข้อมูลสินค้าผ่าน CDC Downloader, รับส่วนลดใน Course ต่างๆ และเข้าสู่บริการอื่นๆของชมรมได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 1,296 บาท (หรือ เดือนละ 108 บาท) เท่านั้น

   แต่จะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถเป็นสมาชิกสนับสนุนได้ และเมื่อเป็นแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะได้อย่างไร?

   ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสนับสนุน

   สมาชิกไม่จำเป็น ต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์ chaloke.com ก่อนเพื่อสมัครสมาชิกสนับสนุน
   ในกรณีที่สมัครสมาชิกแล้ว ให้ทำการ Log In ก่อนที่จะเริ่มขั้นต่อน

   1. จากหน้า https://www.chaloke.com ให้กดที่ ” Shop / สมัคร Supporting Membership

   2. ภายใต้รายการ Supporting Membership ให้กด ” Checkout / ชำระเงิน

   3. กรอกข้อมูล และกด Checkout

   4. ตรวจสอบข้อมูลและทำการโอนเงินตามข้อมูลที่แสดงในหน้า Order Received

   5. เมื่อชำระเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงิน เช่น Slip โอนเงิน (สามารถถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือได้), Screenshot หรืิอ pdf ผ่านทางแบบ Dorm แจ้งการชำระเงิน

    **ในกรณีที่ Form มีปัญหา สามารถส่งหลักฐานได้โดยตรงทาง order@chaloke.com โดยมีข้อมูลดังนี้
    หมายเลข Order (optional)
    Username 
    ธนาคารที่ทำการโอน
    เวลาที่ทำการโอน
    จำนวนเงิน 
    พร้อมแนบหลักฐาน (ถ้ามี)

   6. เป็นการเสร็จสิ้น เหลือเพียงรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประมาณ 1-2 วันทำการ

   ขั้นตอนการตรวจสอบอายุสมาชิก

   ถ้าสมาชิกต้องการตรวจสอบสถานะสมาชิก วันหมดอายุ หรือติดตามสถานะ Order สามารถกดดูได้จาก “My Account” ดังนี้

   เมื่อเข้ามาภายในหน้า My Account แล้ว จะสามารถตรวจสอบวันเริ่มต้นและวันหมดอายุสมาชิกได้ ดังนี้

   ขั้นตอนการต่ออายุสมาชิก

   การต่ออายุสมาชิก ทำเหมือนขั้นตอนการสมัครสมาชิกสนับสนุนทุกประการ โดย สมาชิกจะสามารถต่ออายุ ตอนไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องรอให้หมดอายุก่อนจึงต่อ  โดยอายุสมาชิกใหม่ (1 ปี) จะถูกนำมาบวกเพิ่มเข้ากับจำนวนเวลาสมาชิกเดิมที่เหลืออยู่ทันที

    

   ถ้ามีคำถามใดเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกสามารถส่งคำถามได้ที่
   info@chaloke.com หรือ order@chaloke.com
   การตอบเมลอาจล่าช้าเนื่องจากทีมงานรับมือช่วยเหลือสมาชิกเป็นจำนวนมาก
   ขอบคุณทุกคนที่อ่านครับ

   -อ.ต๊ำ

Viewing 0 reply threads
 • The forum ‘Official Announcement and FAQ’ is closed to new topics and replies.