CDC2024: A Comprehesive Course on Systematic Investment Method

฿88,888.89

คอร์ส CDC2024 สอนการลงทุนตามระบบของโฉลกดอทคอม เน้นพัฒนาความรู้จิตวิทยาการลงทุน วางแผนเงินทุน ควบคุมอารมณ์ และฝึกวินัย การสอนผสมผสานระหว่างออนไลน์และมีการเข้าชั้นเรียนจริง มีกิจกรรมทบทวน สัมมนา และโปรเจกต์ ค่าเรียนมีส่วนลดสำหรับสมาชิกและนักเรียนเก่า ผู้สมัครต้องมีความตั้งใจและเงินทุนสำหรับการลงทุน.

ผู้สนใจสมัครเรียน แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสนับสนุน สามารถสมัครสมาชิกพร้อมใช้ส่วนลดได้ที่
CDC2024 + Supporting Membership Bundle – Chaloke Dot Com

This product can only be purchased by members.
SKU: CDC2024 Category:

Description

คอร์สลงทุนอย่างเป็นระบบตามรูปแบบโฉลกดอทคอม CDC2024 มุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการเทรดและการลงทุน เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการออกแบบแผนการลงทุน การบริหารจัดการเงินทุน และการพัฒนาสภาวะทางจิตใจในการลงทุนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เนื้อหาของคอร์สจะเน้นไปที่การทำความเข้าใจหลักการจิตวิทยาเกี่ยวกับการลงทุน การทำความเข้าใจตนเอง การวางแผนจัดการเงินทุนและพอร์ตโฟลิโอ รวมไปถึงเทคนิคการวิเคราะห์จุดซื้อจุดขาย การบริหารจัดการความเสี่ยง และการรักษาระเบียบวินัยในการลงทุน

วัตถุประสงค์

เมื่อสำเร็จการศึกษาคอร์ส CDC2024 ผู้เรียนควรที่จะ

 1. เข้าใจหลักการการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 2. สามารถจัดสรรเงินทุนตามวัตถุประสงค์ที่ต่างกันได้อย่างมีระเบียบ
 3. พัฒนาวินัยพื้นฐานสำหรับการลงทุน
 4. มีความเข้าใจระบบการวิเคราะห์ตามแนวทางของโฉลกดอทคอม
 5. สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์กราฟ และทำการทดสอบระบบได้
 6. พิจารณาอารมณ์ ความโลภ ความกลัว และรับมือได้อย่างมีสติ

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 1. มีความตั้งใจจริง เนื่องจากคอร์สกินเวลานาน และมีกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตั้งใจและระเบียบวินัย
 2. ควรมีเงินทุนสำหรับการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ความรู้ในการจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการเรียนการสอน

การเรียนการสอนในคอร์ส CDC2024 จะเน้นการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถหมุนเวียนเข้ามาที่อาคารมูลนิธิโฉลกดอทคอมได้ในแต่ละสัปดาห์ตามที่กำหนดเพื่อการพบปะพูดคุยทำความรู้จักกัน

โดยจะมีกิจกรรมแบ่งออกเป็นสี่ส่วนดังนี้

 1. เนื้อหาในชั้นเรียน จะมีทั้งรูปแบบการบรรยาย (lecture) สัมมนา (seminar) และปฏิบัติ (workshop) ในวันเสาร์และอาทิตย์ตามที่กำหนดในตารางสอน โดยจัดเป็นรูปแบบผสมผสาน online / onsite
 2. Webinar ประจำทุกคืนวันจันทร์ 20:00 – 22:00 เพื่อเป็นการทบทวนและทดสอบความรู้จากชั้นเรียนในสถานการณ์จริงตลอดระยะเวลาการเรียนจนสิ้นปี
 3. Coffee Break Session คืนวันพุธ 20:30 เป็นต้นไปในวันที่กำหนด กิจกรรมพูดคุยกับทีมครูผู้ช่วยสอนและเพื่อนร่วมรุ่น เพื่อสอบถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายกว่าในชั้นเรียน
 4. Project ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดการบันทึกบัญชีเพื่อเป็นการฝึกวินัยทางการลงทุน และการออกแบบพอร์ตโฟลิโอสำหรับการลงทุน

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.