Posted on Leave a comment

 [ปิดรับ] CDC2022 รอบเฉพาะนักเรียนที่เคยเรียน “คอร์สใหญ่ประจำปี” มาก่อนเท่านั้น (รอบอื่นจะประกาศในภายหลัง)

เปิดลงทะเบียนความสนใจสำหรับนักเรียนเก่าคอร์สใหญ่ประจำปี CDC20XX ทุกรุ่น ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนคอร์สใหญ่ประจำปี CDC2022 ซ้ำ

สำหรับศิษย์เก่าคอร์สใหญ่ CDC ทุกรุ่นที่ต้องการเรียน Course ใหญ่ซ้ำ “ด้วยตนเอง” ในปี 2022 (ไม่สามารถให้สิทธิ์คนอื่นมาเรียนแทนได้) กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่ Form นี้ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565

โดยท่านจะได้รับส่วนลด 30% จากราคาปกติ

ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหลังจากปิดรับลงทะเบียน

 

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2565

 

(การลงทะเบียนนี้สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนการสอนคอร์สใหญ่ประจำปี  CDC20XX มาแล้วเท่านั้น)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงชื่อเพื่อตรวจสอบรับสิทธ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *