Posted on 8 Comments

[ปิดรับ] CDC 2022 : Trading and Technical Analysis Masterclass

สำหรับการรับสมัครนักเรียนคอร์สพื้นฐานการลงทุนเชิงเทคนิค CDC2022 เราจะทำการรับสมัครสามรอบด้วยกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถมีโอกาสในการสมัครสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สลงทุนประจำปีของโฉลกดอทคอม เริ่มต้นขึ้นมากว่าสิบปี และจัดสอนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตามความต้องการของผู้เรียนในแต่ละปี โดยนำทีมการสอนโดยคุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ และ อ.พิริยะ สัมพันธารักษ์ ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการการลงทุนและการเทรดขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับฐานรากเพื่อให้หมดความสงสัย และสามารถที่จะอยู่รอดและพัฒนาแนวทางการลงทุนของตนเองได้ในที่สุด 

คอร์สนี้สอนอะไร

คอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สสอนรวยทางลัด เราไม่มีระบบเทพหรือวิธีการเทรดให้ได้กำไรจำนวนมากในเวลาสั้นๆ (นอกเสียจากตลาดจะเป็นใจในระหว่างช่วงเวลาเรียน) แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้ คือพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน ตั้งแต่การจัดสรรเงินทุนและการเก็บออม ไปจนถึงทำความรู้จัก Technical Indicator หลากหลายรูปแบบและวิธีการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้การทำการทดสอบระบบและการทดสอบเชิงสถิติ รวมทั้งการออกแบบ Position Sizing Strategies และ Money Management โดยเนื้อหาต่างๆ จะกินเวลารวม 19 วัน หรือกว่า 120 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้

Trading Psychology: จิตวิทยาการลงทุน วิธีการปรับ mindset ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละคน

Money Management: การบริหารจัดการความเสี่ยง และการออกแบบ Position Sizing Strategies

Trading System: การเทรดเป็นระบบ การใช้งาน Technical Indicators การออกแบบระบบและการทดสอบระบบเบื้องต้นในรูปแบบต่างๆ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คอร์ส CDC2022 มีราคาเต็ม 83,333.33 บาท

ส่วนลดสมาชิกสนับสนุน -10%
แต่เพื่อเป็นการลดโอกาสข้อผิดพลาดระหว่างการสมัคร เราจึงทำเป็น bundle โดยผู้สมัครทุกคนจะได้รับสถาณะสมาชิกสนับสนุน 1 ปี (ในกรณีที่เป็นสมาชิกสนับสนุนอยู่แล้ว จะถือเป็นการต่ออายุ) รวมเป็นเงิน 76,296 บาท

ส่วนลดสำหรับนักเรียนเก่าที่เคยเรียนคอร์ประจำปี -37%
เหลือ 53,796 บาท (พร้อมต่ออายุสมาชิก 1 ปี)

สำหรับผู้ใช้สิทธินักเรียนเก่า จำเป็นต้องเรียนด้วยตัวเองเท่านั้น

*(ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ด้วยสาเหตุทางการทำบัญชีและระบบภาษี )*

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร

การเปิดรับสมัครรอบที่ 1: (2 – 16 มี.ค. )สำหรับนักเรียนเก่าคอร์สใหญ่ประจำปีทุกรุ่นที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในช่วง 2 – 9 มี.ค. 2565 โดยผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับลิงค์รายละเอียดทางอีเมล

การเปิดรับสมัครรอบที่  2: (16 มี.ค. 7:00 น. – 20 มี.ค. ) จำกัด 100 ที่ สำหรับนักเรียนคอร์สต่าง ๆ ในห้อง Discord, สมาชิกสนับสนุน, ผู้สนับสนุนรายการ CDC Bitcoin Talk โดยรายละเอียดจะประกาศตามช่องทางดังนี้
Discord: ในห้อง Announcement และ General Chat
สมาชิกสนับสนุน: ทาง Link นี้ (ต้อง log in ก่อน และ ต้องเป็นสมาชิกสนับสนุนก่อนวันที่ 10 มี.ค. 2565)
CDCBitcointalk: ผู้สนับสนุน Patreon ที่มีอายุสมาชิกมากกว่า 1 เดือนจะสามารถกด link ได้จากหน้า Patreon

การเปิดรับสมัครรอบที่ 3: (23 มี.ค. 7:00 น. – 31 มี.ค. ) รอบ public สำหรับผู้คนทั่วไป และ ผู้พลาดโอกาสจากสองรอบแรก สามารถสมัครได้จากทางหน้าเว็บ (Link จะปรากฎข้างใต้ข้อความนี้เมื่อถึงเวลาเปิดรับสมัคร)

เปิดรับสมัครรอบที่สาม ! Link จะเข้าถึงได้ 7:00น. นะครับ กรุณาอย่า Reload บ่อยเกินไปนะ

https://www.chaloke.com/product/cdc2022-membership-bundle-public/

ในการรับสมัครแต่ละรอบ ออเดอร์ที่ไม่ได้รับการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถูกยกเลิกเมื่อพ้นกำหนดเวลาของแต่ละรอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้สมัครได้ เมื่อสมัครแล้ว กรุณาแจ้งชำระเงินใน Link แจ้งชำระเงิน ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละรอบ

ปิดรับสมัครทุกกลุ่ม 31 มี.ค. 65 หรือเมื่อเต็มจำนวน

หมายเหตุ

 1. ขอให้ท่านกด Order ในเว็บไซต์ chaloke.com โดยเว็บจะแจ้งรายละเอียดซึ่งประกอบด้วย
  1. หมายเลขบัญชีสำหรับชำระเงิน และ
  2. หมายเลข ORDER ของสินค้าที่สั่ง
  ขอให้ท่านบันทึกรายละเอียดข้างต้น เพื่อใช้ในการชำระเงิน
 2. ท่านจะได้รับจดหมาย(อีเมล์)ที่มีรายละเอียดบัญชีสำหรับชำระเงินและหมายเลข ORDER  (หากไม่ได้รับ กรุณาตรวจสอบที่ Promotion / Spam / Junk )
 3. หากไม่ได้รับ ขอให้ท่านดำเนินการชำระเงินตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1 และ 2
 4. ขอให้ท่านแจ้ง การชำระเงินผ่านเว็บไซต์ chaloke.com พร้อมระบุหมายเลข Order ดังนี้
  – ผู้สมัครรอบที่ 2 (16 – 20 มี.ค. ) แจ้งชำระเงินไม่เกินวันที่ 21 มี.ค. 65
  – ผู้สมัครรอบที่ 3 (23 – 31 มี.ค. ) แจ้งชำระเงินไม่เกิน 3 วันหลังสมัครผ่านเว็บไซต์
 5. ในกรณีที่ชำระด้วย Bitcoin ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องส่งแจ้งชำระเงินแต่อย่างใด แต่หากท่านต้องการชำระด้วยบัญชีบนเว็บ exchange ต่าง ๆ ท่านจะจำเป็นต้องบวกค่าถอนเงินจากเว็บ (0.0005 BTC) มาในธุรกรรมด้วย เพราะเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกหักออกโดย exchange

ข้อตกลงในการเรียนการสอน

1. ข้อตกลง                 ชื่อผู้สมัครเรียน ต้องตรงกับผู้เรียนด้วยตนเอง (ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้) **

2. ข้อควรปฏิบัติ      คอร์สนี้ เป็นการเรียนออนไลน์เท่านั้น ในวันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. ประจำสัปดาห์ (เวลาประเทศไทย) ตามตารางที่ประกาศ (มีบันทึก vdo ย้อนหลังให้ทบทวนบทเรียนได้) 

3. ข้อควรปฏิบัติ      คอร์สนี้มีการพูดคุยกับ Teaching Assistant (Coffee Break) ทุกคืนวันพุธ เวลา 20.30 -22.00 น. (เวลาประเทศไทย)

4. ข้อควรปฏิบัติ      ท่านทราบดีว่า ตารางการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

5. ข้อควรปฏิบัติ      ท่านพร้อมที่จะศึกษาด้วยตนเอง ในบทเรียนที่ทางชมรมจัดให้ ก่อนวันเข้าเรียน เพื่อปรับพื้นฐาน โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ถึง 30 ชั่วโมงในบางครั้ง

6. ข้อควรปฏิบัติ      ท่านต้องใช้ Gmail Account สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการเรียน (มีการใช้งาน Google Sheets)

7. ข้อควรปฏิบัติ     ท่านควรทำการบ้าน โดยใช้เวลาประมาณ 10-30 นาที ทุกวัน

8. ข้อควรปฏิบัติ      ท่านควรมีความรู้พื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้ Excel หรือ Google Sheets บ้างไม่มากก็น้อย

9. ข้อควรปฏิบัติ      ท่านควรใช้ Trading View แพ็คเกจ Pro ขึ้นไป โดยท่านต้องจัดหาเอง (ค่าใช้จ่ายประมาณ 15$++ ต่อเดือน ไม่รวมอยู่ในค่าเรียน) จาก www.tradingview.com

10. ข้อควรปฏิบัติ      ท่านควรใช้คอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Mac) ที่มีอย่างน้อย 2 จอขึ้นไป (สำหรับการเรียน และ ปฏิบัติตาม)

11. ข้อควรทราบ       ท่านทราบดีว่า การใช้ Tablet หรือมือถือ ในการเรียน จะทำให้ไม่สามารถเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

12. ข้อควรทราบ      ท่านทราบดีว่า บริษัทโฉลกดอทคอม มิได้เป็นที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย โบรกเกอร์ หรือ ดีลเลอร์

13. ข้อควรทราบ      ท่านทราบดีว่า ความเห็นต่าง ๆ ของ บุคคลากรทุกท่าน ของ โฉลกดอทคอม เป็นความเห็นส่วนตัว เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น

14. ข้อควรทราบ      ท่านทราบดีว่า เมื่อสมัครแล้วท่านจะได้รับสิทธ์เป็นสมาชิกของ ชมรมโฉลกดอทคอม 1 ปี หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วจะเพิ่มระยะเวลาของท่านอีก 1 ปี (ฟรี)

15. ข้อควรทราบ      ท่านทราบดีว่า จะได้รับสิทธิ เข้าร่วม Webinar July 2022 – June 2023 เป็นเวลา 12 เดือน (ฟรี)

16. ข้อควรทราบ      ท่านทราบดีว่า ผู้สอนจะมีทั้งคุณลุงโฉลก อาจารย์ พิริยะ และ ทีมผู้ช่วยสอน โดยผู้สอนแต่ละท่านจะมาทำหน้าที่บรรยายสลับกันไป

17. ข้อควรทราบ ท่านทราบดีว่า เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี (เนื่องจากปัญหาทางระบบบัญชี)

**เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางการเรียนการสอน หรือรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และ ครูผู้สอน โดยทุกการเปลี่ยนแปลง จะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน**

สื่อการสอน

ตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน จะมีการใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้

 • การบรรยายออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom
 • คำถาม และ แบบทดสอบระหว่างชั้นเรียนจะกระทำผ่าน sli.do
 • การบริหารจัดการเอกสาร ตารางเรียน และทรัพยากรในชั้นเรียนผ่าน moodle
 • การพูดคุยนอกชั้นเรียน ระหว่างนักเรียน และ ระหว่างผู้สอน ผ่านช่องทาง discord

ตารางการเรียนการสอน CDC 2022

บทเรียน (class) วันที่ หัวข้อ
ทดสอบ 21/5/2022 Pre-Course Introduction / เตรียมพร้อมก่อนเรียน

1

2

28/5/2022

4/6/2022

Introduction to CDC2022 ทำความรู้จัก ‘เงิน’ เพื่อวางแผนการลงทุนอย่างชาญฉลาด

รู้จักบิตคอยน์ และ การเปลี่ยนแปลงทางการเงินของโลกในยุค digital age

3 11/6/2022 ทำความรู้จักตลาด และ สินค้าประเภทต่างๆ ทำความรู้จักการวิเคราะห์เชิงเทคนิค – ทางเลือกการเทรดคริปโต / ที่ไหน / อย่างไร / ทำอย่างไรไม่ให้โดนหลอก – แนะนำ Exchange (ไทยและต่างประเทศ)
4 18/6/2022 การใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับบิตคอยน์ การใช้งานวอลเล็ต โอนเงิน / How to – ภาษีคริปโต – Lightning
5 25/6/2022 การใช้งาน Ledger เรียนรู้การใช้งาน Spreadsheet สำหรับการบันทึกผลการเทรด เริ่มกิจกรรมทำแบบฝึกหัด
6 2/7/2022 จิตวิทยาการลงทุน และ การบริหารจัดการความเสี่ยง / การบริหารเงินทุน
7 9/7/2022

Support Resistance และ Trendline เค้าลากเส้นอะไรกัน และเราจะใช้มันได้อย่างไร?

8 23/7/2022 Candlestick Pattern และกฎของฮนมะ
9 6/8/2022 Fibonacci และ Elliot Waves
10 20/8/2022 Harmonic (Gartley) Patterns และ การใช้งานการวิเคราะห์ต่างๆ ร่วมกัน
11 27/8/2022 Applied Elliot Waves / Chart pattern Analysis

12

13

3/9/2022

10/9/2022

Trend and Volatility Indicators

Momentum and Volume Indicators

14 17/9/2022 การใช้งาน Indicator ในการเทรด หลักการใช้งาน Indicator ร่วมกัน หลักในการออกแบบระบบสัญญาณด้วย indicator ต่างๆ
15 24/9/2022 System Test การทดสอบระบบทางสถิติด้วย Tradingview และ Google Sheets การประเมินผลการทดสอบระบบเชิงสถิติ และข้อจำกัดของการทดสอบระบบด้วย Tradingview
16 1/10/2022 Auto trade / Bot trade for Crypto (การใช้ Tradingview เพื่อสร้างระบบเทรดอัตโนมัติ (Crypto Market))

17 8/10/2022

ใช้ MT5 สร้างบอท “ง่ายยิ่งกว่าง่าย”  / “นาทีเดียว” / “No Code”

(เงื่อนไขการใช้งานขึ้นกับ Top Trader)

18

19

15/10/2022

29/10/2022

Psychology 2 / Money Management

สรุปเนื้อหาการเรียน นักเรียนที่ได้คัดเลือกนำเสนอผลงานการออกแบบและทดสอบระบบ แชร์ประสบการณ์การเทรดจากรุ่นพี่และครูผู้สอน

     

ยินดีกับทุกท่านที่อ่านมาจนจบนะครับ หวังว่าจะหมดข้อสงสัย ถ้าเลื่อนลงมาโดยไม่ได้อ่าน กรุณากลับขึ้นไปอ่านรายละเอียดสักนิดก่อนสมัครนะครับ
สำหรับการสมัครจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ โดยจะมีแพ็ค ….. 1 2 3

ช่องทางสื่อสารหลักของชมรม
Website : www.chaloke.com
Facebook Page : https://www.facebook.com/ChalokeDotCom
Youtube Channel : https://www.youtube.com/ChalokeDotCom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-765-5641 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น. – 17.00 น. *หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์*)
หรือ Email address : Order@chaloke.com , info@chaloke.com

 

 

 

8 thoughts on “[ปิดรับ] CDC 2022 : Trading and Technical Analysis Masterclass

 1. support member ของเว็บ Chaloke.com ลอง login แล้วแต่ ไม่เจอ link ที่ให้สมัครเรียนคอร์สใหญ่ 2022 เลยครับ

  1. เปิดรับสมัครตามวันที่ในประกาศเลยครับผม ลองอ่านดูว่าเราอยู่กลุ่มไหนนะครับ
   สำหรับ supporting member พอถึงวันที่กำหนดจะมี Link สำหรับ members only แปะให้ครับ

 2. หา link สมัครไม่เจอครับ

  1. ยังครับ ประกาศกำหนดการก่อนครับผม

 3. หาปุ่ม orderไม่เจอค่ะ
  สนใจ สมัครคะ

  1. ประกาศรายละเอียดวันที่รับสมัครครับ ปุ่มจะขึ้นในวันที่ประกาศไว้ในโพสต์นะครับ

 4. รุ่นปี 2023 เปิดรับสมัครวันไหนคะ

  1. น่าจะอีกประมาณสองถึงสามสัปดาห์ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *