Posted on Leave a comment

CDC-D2128 กฐิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระถูกฆ่าตาย เหลือแต่เศษบาตรที่ถูกยิงแตก สามจังหวัดชายแดนภาคไต้ของเรา
พระภิกษุสามเณรมีชีวิตที่ลำบาก ไม่ค่อยมีคนกล้าไปจัดทอดกฐิน
ชมรมยังพอมีเงินทำบุญเหลืออยู่อีกเล็กน้อย สมาชิกใครรู้ว่ามีวัดไหนไม่มีกฐิน
ก็แจ้งเข้ามานะครับ ถ้าเป็นไปได้ชมรมก็จะจัดกฐินไปถวาย

Last update 20211031@19:38 จำนวนเงินบริจาค 160,504.66
สาธุ อนุโมทนากับทุก 108 บาท ร่วมกันครับ 10 วัด วัดละ 10.80 บาท

มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่: http://tiny.cc/fuxjuz 
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/buxjuz

ปีนี้เราจัดทอดกฐิน 3 จังหวัดชายแดนภาคไต้ 10 วัด วันที่ 15 พฤศจิกายน มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ

1. วัดสุนทรประชาราม (วัดรามัน) จว.ยะลา
2. วัดสวนแก้ว  ม.8  บ.บาโย  ต.บาโร๊ะ  อ.ยะหา  จว.ย.ล.
3. วัดโคกหมัก ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
4. สำนักสงฆ์กะพ้อ (ทุ่งสัก) บ.เจาะกะพ้อ ม.2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
5. วัดควนใน ต.ควน อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี
6. วัดเวฬุวัณ (วัดป่าไผ่ )ม.2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส
7. วัดปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
8. วัดสังฆสิทธาราม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9. วัดสวนธรรม หมู่ 2 บ้านปลายนา ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
10. วัดสุวรรณากร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี

Posted on Leave a comment

สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำ ณ บัดนี้

รายชื่อพวกเราทุกคน ลุงนำมาพันรอบเทียน จุดบูชาพระพุทธรูป โดยมีเทวดาทั้งหลายและพระแม่ธรณีเป็นพยาน

สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิด ส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วย เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายแผ่ให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษม กล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงสำเร็จเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ 

งานบุญต่อไปคือผ้าห่มบริจาคให้เด็กนักเรียนยากจน ใครพอมีกำลังสามารถเป็นสะพานบุญนำผ้าห่มไปบริจาคได้ ช่วยติดต่อลุงด้วยนะครับ ส่วนใครที่ปรารถนาร่วมบุญนี้ด้วยกัน ก็เชิญ 108 บาทที่ 
มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 http://tiny.cc/rmcjuz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/qmcjuz

 

Posted on Leave a comment

อนุโมทนาบุญด้วยกันครับ

วันที่ 1 ตุลาคม ลุงโฉลกและสมาชิกชมรม CDC ได้เดินทางไปถวายสังฆทานอาหาร และผ้าห่มสำหรับฤดูหนาวที่จะมาถึง แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดกลางบางปลาม้า สุพรรณบุรี ขอเชิญชวนพวกเราร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยกันครับ การถวายสังหทานและผ้าห่มกันหนาวนี้ จะดำเนินการต่อไปจนสิ้นฤดูหนาวปีนี้ ผู้ใดปรารถนาจะเป็นตัวแทนของชมรมนำผ้าห่มไปถวายตามวัดต่างจังหวัดธุรกันดาร ก็ติดต่อที่ chaloke@gmail.com ได้เลยนะครับ ส่วนผู้ที่อยากมีส่วนร่วมในการบริจาค ก็เชิญที่ https://www.chaloke.com/forums/topic/cdc-d2124/

Posted on Leave a comment

CDC-D2118 ทุพภิกขทาน (พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา)

เชิญชวนไปทำบุญด้วยกันนะครับ วันศุกรที่ ๑ ตุลาคม ๙.๐๐ น. วัดกลาง สุพรรณบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จองพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเอาไว้ 
Sirinthip A.
กษิดิศ สามารถ
กษิรา วงค์เรือง
จิราพร จิรเจิญยิ่ง
ฐิติพร ชูเชิดเกียรติสกุล
ดุรงค์ฤทธิ์ ชาญณรงค์
ธนกร ศรีสมวงศ์
นิภารัตน์ แซ่ตั้ง
ปิยชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พงษ์​ศักดิ์​ ไกร​กิจ​พาณิชย์​
พรศักดิ์ เจนสุขทรัพย์
พุฒิพงศ์ วังส์ด่าน
ภูธีรัช พรทรัพย์ทวีคูณ
มนตรี ศีลตระกูล
มาลี เวโรจน์เดช
วรพันธ์ จิรเจริญยิ่ง
สาทร เชิญรุ่งโรจน์
อาร์ม คันธวจนะ
อิทธิพล นาคเบญจพร
เอกชัย ศักดารุจานนท์

ผู้ที่ไม่ได้ร่วมบุญนี้ ปรารถนาร่วมทำบุญ ยังสามารถจองพระได้ที่ลุงนะครับ 1,500 บาท 

มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 http://tiny.cc/6nnauz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/5nnauz

Posted on Leave a comment

CDC-D2124 ทำบุญฤดูหนาว 2021

ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นสะพานบุญ ถวายผ้าห่มกันหนาวให้แก่พระภิกษุสามเณร เทศกาลออกพรรษา วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

 

กองบุญผ้าห่มกันหนาว

เพื่อถวายเป็นสังฆทาน และเป็นกาลทาน และเพื่ออุปัฏฐากพระภิกษุสามเณรในฤดูหนาว หลังออกพรรษา ๒๕๖๔
ชมรมโฉลกดอทคอมฯ ได้จัดผ้าห่มจำนวนมาก สีจีวรราชนิยม เพื่อถวายพระภิกษุสามเณรตามวัดต่างๆ  

๑. ชมรม CDC วัดเขาวันชัยนวรัตน์ สาขาที่ ๘๒ วัดหนองป่าพง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม  ๑๐๐ ผืน
๒. ชมรม CDC โดย ลุงโฉลก ป้าหมอ พี่ต้น และ ครอบครัว อจ.ต๊ำ วัดมูลจินดาราม คลอง ๕ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ๑๐๐ ผืน
๓. ชมรม CDC โดย ลุงโฉลก ป้าหมอ พี่ต้น และ ครอบครัว อจ.ต๊ำ วัดปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา ปทุมธานี ๑๐๐ ผืน
๔. ชมรม CDC โดย ลุงโฉลก ป้าหมอ พี่ต้น และ ครอบครัว อจ.ต๊ำ วัดกลางคลองสี่ ลำลูกกา ปทุมธานี ๑๐๐ ผืน
๕. ชมรม CDC โดย ภาคย์ เหล่าสุวรรณวัฒน์ และคณะศิษย์ CDC 2008 วัดป่าชัยรังสี อำเภอเมือง กำแพงเพชร ๑๐๐ ผืน
๖. ชมรม CDC โดย ด๊าส ณ สงขลา และคณะศิษย์ CDC 2020 วัดกลาง บางปลาม้า สุพรรณบุรี  ๑๐๐ ผืน
๗. ชมรม CDC โดย คณะครู (TA) CDC วัดป่าไขแสงธรรมมาราม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ๑๐๐ ผืน
๘. ชมรม CDC โดย วรรณุ กระจาย และคณะศิษย์ CDC 2006 วัดตากฟ้า พระอารามหลวง นครสวรรค์ ๑๐๐ ผืน
๙. ชมรม CDC โดย สาทร เชิญรุ่งโรจน์ และคณะศิษย์ CDC 2013 วัดป่าบ้านหินตั้ง สระบุรี ๑๐๐ ผืน
๑๑. ผ้าห่ม …… ผืน ……………………………………………………………………………………………………………
๑๒. ผ้าห่ม …… ผืน ……………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ผ้าห่ม …… ผืน ……………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ผ้าห่ม …… ผืน ……………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ผ้าห่ม …… ผืน ……………………………………………………………………………………………………………

จึงขอเชิญสมาชิกชมรม CDC และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วยกัน ผู้ใดต้องการเป็นสะพานบุญให้แก่ชมรมฯ ปรารถนาจะถวายผ้าห่มกี่ผืน ให้แก่วัดไหน เมื่อไหร่ กรุณาแจ้งความจำนงมาที่ chaloke@gmail.com  นะครับ ผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญ เชิญที่  มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720 ไม่เกิน ๑๐๘ บาทตามเคยนะครับ

แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:      http://tiny.cc/rmcjuz 

ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่:  http://tiny.cc/qmcjuz 

 

Posted on Leave a comment

CDC Talk Webinar 2021 #2(กรกฎาคม-ธันวาคม)

เปิดรับสมัครแล้ว

CDC Talk Webinar 2021 #2ครึ่งหลังของปี 2021ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกได้แล้ววันนี้ 

คุยทุกเรื่องกับคุณลุงโฉลก

สัมนาออนไลน์จากชมรมโฉลกดอทคอม
ให้ความรู้ ความมั่นใจ ในการลงทุนกับเพื่อนๆ สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ติดตามข่าวสารการลงทุน วิเคราะห์แนวโน้มสถานะการณ์การลงทุนในตลาดทุนทั่วโลก
ปัจจัยสำคัญต่อการลงทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับตลาดหุ้น, Commodities ต่างๆ เช่น ทองคำ, น้ำมัน, BITCOIN ฯลฯ
อัพเดทความเคลื่อนไหวในการพัฒนาระบบการลงทุนตามแนวทางของชมรม
พัฒนาพอร์ตการลงทุนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ฝึกวินัยการลงทุนไปด้วยกันทุกสัปดาห์
เคล็บลับในการลงทุน เทคนิค วิธีคิดและธรรมะสอนใจที่เพื่อนสมาชิกนักลงทุนไม่ควรพลาด!!

วิเคราะห์โดย คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ ปรมาจารย์แห่งการลงทุนที่มีประสบการณ์โลดแล่นอยู่ในตลาดมายาวนานกว่า 40 ปี

ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป  จะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศท่านก็สามารถเข้าร่วมฟังการสัมนาได้ สามารถซักถามและโต้ตอบได้เสมือนนั่งอยู่ในห้องสัมนาจริง

Continue reading CDC Talk Webinar 2021 #2(กรกฎาคม-ธันวาคม)
Posted on Leave a comment

ประกาศการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทโฉลกดอทคอมจำกัด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในขณะนี้ ทำให้บริเวณอาคารบริษัทโฉลกดอทคอมตกอยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงสูง จึงขอประกาศให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทดังต่อไปนี้ เข้าประชุมผ่านทางช่องทางออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งทางอีเมลล่วงหน้าแล้ว 

 1. บริษัทโฉลกดอทคอมจำกัด
 2. บริษัทพฤกษาเกษตรจำกัด
 3. บริษัทซีดีซีพิมานจำกัด
 4. บริษัทโสตถิยะจำกัด

หากท่านใดยังไม่ได้รับเอกสารเชื้อเชิญการประชุม กรุณาติดต่อที่ info@chaloke.com หรือทางโทรศัพท์ 0987655641

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

Posted on 4 Comments

[ปิดรับสมัครแล้ว] CDC Bitcoin #2/2021: First Dive into Bitcoin

*** ปิดรับสมัครแล้ว ***

หลังจากที่ทางชมรมได้เปิดสอนคอร์สพื้นฐานบิตคอยน์แก่ผู้ที่สนใจเรียนรู้บิตคอยน์อย่างถ่องแท้ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี แต่มีหนึ่งความคิดเห็นที่น่าสนใจ คือความคิดเห็นที่ว่า “สอนลึกเกินไป ไม่เห็นเป็นพื้นฐานอย่างที่บอกเลย” เราจึงได้พิจารณาว่า เนื้อหาที่ลงถึงพื้นฐานนั้น ยังคงเป็นเนื้อหาที่ทางผู้สอนมองว่าเป็นส่วนสำคัญ ทางชมรมจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อคอร์ส จาก First Steps into Bitcoin มาเป็น First Dive into Bitcoin แทนในรอบที่สองนี้

คอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สการลงทุนในบิตคอยน์ คอร์สนี้ไม่ได้สอนวิธีรวยลัดหรือรวยเร็ว จริงๆแล้วคอร์สนี้แทบจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการเทรด การลงทุนในรูปแบบที่หลายต่อหลายคนเข้าใจเลยด้วยซ้ำ

คอร์สนี้เน้นการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับบิตคอยน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงประจักษณ์ ว่าเหตุใด บิตคอยน์จึงมีศักยภาพในการเป็นเงินที่มั่นคง และมีความสามารถในการมีอายุยืนยาวได้ จากมุมมองทั้งในเชิงเทคนิค เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ไปจนถึงแง่คิดในการลงทุนหรือการเก็บออม

*สำหรับคนที่ลงคอร์สใหญ่ เนื้อหาสองวันแรกจะมีส่วนคาบเกี่ยวกันนะครับ*

บรรยายโดย

อ. เทวพจน์ สัมพันธารักษ์
อ. พิริยะ สัมพันธารักษ์

Continue reading [ปิดรับสมัครแล้ว] CDC Bitcoin #2/2021: First Dive into Bitcoin
Posted on 2 Comments

[ปิดรับสมัครแล้ว]CDC2021: Trading and Technical Analysis Masterclass

*** ปิดรับสมัครแล้ว ***

กลับมาอีกครั้งเป็นประจำทุกปีกับคอร์สพื้นฐานการเทรดและการลงทุนอย่างเป็นระบบในรูปแบบของโฉลกดอทคอม

คอร์สลงทุนประจำปีของโฉลกดอทคอม เริ่มต้นขึ้นมากว่าสิบปี และจัดสอนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตามความต้องการของผู้เรียนในแต่ละปี โดยนำทีมการสอนโดยคุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ และ อ.พิริยะ สัมพันธารักษ์ ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการการลงทุนและการเทรดขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับฐานรากเพื่อให้หมดความสงสัย และสามารถที่จะอยู่รอดและพัฒนาแนวทางการลงทุนของตนเองได้ในที่สุด

คอร์สนี้สอนอะไร

คอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สสอนรวยทางลัด เราไม่มีระบบเทพหรือวิธีการเทรดให้ได้กำไรจำนวนมากในเวลาสั้นๆ (นอกเสียจากตลาดจะเป็นใจในระหว่างช่วงเวลาเรียน) แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้ คือพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน ตั้งแต่การจัดสรรเงินทุนและการเก็บออม ไปจนถึงทำความรู้จัก Technical Indicator หลากหลายรูปแบบและวิธีการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้การทำการทดสอบระบบและการทดสอบเชิงสถิติ รวมทั้งการออกแบบ Position Sizing Strategies และ Money Management โดยเนื้อหาต่างๆ จะกินเวลารวม 20 วัน หรือกว่า 120 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้

Trading Psychology: จิตวิทยาการลงทุน วิธีการปรับ mindset ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละคน

Money Management: การบริหารจัดการความเสี่ยง และการออกแบบ Position Sizing Strategies

Trading System: การเทรดเป็นระบบ การใช้งาน Technical Indicators การออกแบบระบบและการทดสอบระบบเบื้องต้นในรูปแบบต่างๆ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ส่วนลดสมาชิกจะแสดงเมื่อทำการ Log In ก่อนสมัครเท่านั้น

ราคาเต็ม 75,000 บาท
โดยมีส่วนลดต่างๆ ดังนี้
สมาชิกสนับสนุน : -10%
นักเรียนเก่าคอร์สใหญ่: -30% (กรุณาเรียนด้วยตัวเองนะครับ)

และเพิ่มเติม สำหรับผู้สมัครเร็วเรามีส่วนลด Early Bird ให้อีก 10% on top

Continue reading [ปิดรับสมัครแล้ว]CDC2021: Trading and Technical Analysis Masterclass
Posted on 2 Comments

[ปิดรับสมัครแล้ว]CDC: First Steps with Bitcoin #2021/1

[ปิดรับสมัครแล้ว]

คอร์สความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิตคอยน์ และคริปโทเคอเรนซี รุ่นที่ 1 ประจำปี 2021

จากในมุมมองเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเงิน การลงทุน
ตอบคำถามที่เป็นที่สงสัย

 • บิตคอยน์คืออะไร
 • บิตคอยน์ทำงานอย่างไร
 • บิตคอยน์เป็นสิ่งหลอกลวงหรือไม่
 • อะไรคือบล็อกเชน
 • มูลค่าของบิตคอยน์มาจากไหน
 • บิตคอยน์ทำอะไรได้บ้าง
 • ฯลฯ

* คอร์สนี้ไม่สอนวิธีรวยลัด ไม่แนะนำการลงทุน **
** สำหรับผู้ต้องการรู้จักบิตคอยน์อย่างแท้จริง **
*** การบรรยายจัดผ่าน Zoom / คำถามคำตอบในชั้นเรียนด้วย Sli.do / Kahoots! **

**** สมาชิกสนับสนุนมีส่วนลด 10% นะครับ ** (แต่ต้องสมัครก่อน)

บรรยายโดย

อ.เทวพจน์ สัมพันธารักษ์
อ.พิริยะ สัมพันธารักษ์

Continue reading [ปิดรับสมัครแล้ว]CDC: First Steps with Bitcoin #2021/1