Posted on 5 Comments

CDC 2024 Systematic Investment Course and Workshop

คอร์สลงทุนอย่างเป็นระบบตามรูปแบบโฉลกดอทคอม CDC2024 มุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการเทรดและการลงทุน เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการออกแบบแผนการลงทุน การบริหารจัดการเงินทุน และการพัฒนาสภาวะทางจิตใจในการลงทุนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เนื้อหาของคอร์สจะเน้นไปที่การทำความเข้าใจหลักการจิตวิทยาเกี่ยวกับการลงทุน การทำความเข้าใจตนเอง การวางแผนจัดการเงินทุนและพอร์ตโฟลิโอ รวมไปถึงเทคนิคการวิเคราะห์จุดซื้อจุดขาย การบริหารจัดการความเสี่ยง และการรักษาระเบียบวินัยในการลงทุน

วัตถุประสงค์คอร์ส

เมื่อสำเร็จการศึกษาคอร์ส CDC2024 ผู้เรียนควรที่จะ

 1. เข้าใจหลักการการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 2. สามารถจัดสรรเงินทุนตามวัตถุประสงค์ที่ต่างกันได้อย่างมีระเบียบ
 3. พัฒนาวินัยพื้นฐานสำหรับการลงทุน
 4. มีความเข้าใจระบบการวิเคราะห์ตามแนวทางของโฉลกดอทคอม
 5. สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์กราฟ และทำการทดสอบระบบได้
 6. พิจารณาอารมณ์ ความโลภ ความกลัว และรับมือได้อย่างมีสติ

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 1. มีความตั้งใจจริง เนื่องจากคอร์สกินเวลานาน และมีกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตั้งใจและระเบียบวินัย
 2. ควรมีเงินทุนสำหรับการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ความรู้ในการจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการเรียนการสอน

การเรียนการสอนในคอร์ส CDC2024 จะเน้นการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถหมุนเวียนเข้ามาที่อาคารมูลนิธิโฉลกดอทคอมได้ในแต่ละสัปดาห์ตามที่กำหนดเพื่อการพบปะพูดคุยทำความรู้จักกัน

โดยจะมีกิจกรรมแบ่งออกเป็นสี่ส่วนดังนี้

 1. เนื้อหาในชั้นเรียน จะมีทั้งรูปแบบการบรรยาย (lecture) สัมมนา (seminar) และปฏิบัติ (workshop) ในวันเสาร์และอาทิตย์ตามที่กำหนดในตารางสอน โดยจัดเป็นรูปแบบผสมผสาน online / onsite
 2. Webinar ประจำทุกคืนวันจันทร์ 20:00 – 22:00 เพื่อเป็นการทบทวนและทดสอบความรู้จากชั้นเรียนในสถานการณ์จริงตลอดระยะเวลาการเรียนจนสิ้นปี
 3. Coffee Break Session คืนวันพุธ 20:00 เป็นต้นไปในวันที่กำหนด กิจกรรมพูดคุยกับทีมครูผู้ช่วยสอนและเพื่อนร่วมรุ่น เพื่อสอบถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายกว่าในชั้นเรียน
 4. Project ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดการบันทึกบัญชีเพื่อเป็นการฝึกวินัยทางการลงทุน และการออกแบบพอร์ตโฟลิโอสำหรับการลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สำหรับบุคลทั่วไป                                                                                                  88,888 บาท

สมาชิกสนับสนุน ที่ชำระ 1,296/ปี          รับส่วนลด  10%   เหลือเพียง   80,000 บาท

นักเรียนเก่าจากคอร์สประจำปีในอดีต  รับส่วนลด  30%   เหลือเพียง   62,224 บาท

สำหรับผู้สนใจสมัครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสนับสนุน สามารถสมัครพร้อมกับรับส่วนลดได้ในรูปแบบ bundled product รวมเป็นเงิน 81,297 บาท

ในกรณีที่ท่านเป็นนักเรียนเก่าคอร์สใหญ่ประจำปี แต่ไม่เห็นส่วนลดในหน้า Checkout กรุณาติดต่อเข้ามาที่ order@chaloke.com โดยแจ้งชื่อ และ อีเมลที่ท่านเคยใช้สมัครเรียนคอร์สประจำปีในอดีต เพื่อทำการสมัคร

** กรุณาตัดสินใจอย่างละเอียด เมื่อทำการสมัครแล้วทางบริษัทโฉลกดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี **

สมัครเรียน

สำหรับนักเรียนที่เป็นสมาชิกสนับสนุน สามารถสมัครได้ที่ Link ต่อไปนี้

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสนับสนุน 1,296 บาทต่อปี สามารถสมัครพร้อมใช้ส่วนลดได้ที่ Link ต่อไปนี้

เมื่อทำการสมัคร พร้อมชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาทำการแจ้งโอนที่ แจ้งโอนการสมัคร (คลิก)
เพื่อดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการสมัครให้กับท่านค่ะ

(ท่านต้องทำการโอนเงินให้เสร็จสิ้นก่อนทำการแจ้งโอน ห้ามทำการกรอกข้อมูลก่อนทำการโอนเงินโดยเด็ดขาด)

ตารางการเรียน

เวลา : 09:00 – 17:00 น. โดยประมาณ
             พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 – 13:00 น.
             Coffee break 10:30 และ 14:30

ช่องทางการเรียน : Online ผ่านทาง Zoom

 

Class 

Date 

 

 
1. June 15, 2024 Course Introduction On site / Online
2. June 16, 2024 Introduction to Technical Analysis On site / Online
3. June 29, 2024 Getting Started: Safety instructions, how to start trading, and Tradingview basics. Online
4. June 30, 2024 Catching the waves: Elliott Waves and Fibonacci Analysis Online

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

July 13, 2024

July 14, 2024

August 3, 2024

August 4, 2024

August 17, 2024

August 18, 2024

September 7, 2024

September 8, 2024

September 28, 2024

September 29, 2024

October 12, 2024

October 13, 2024

Practical Use of Elliott Waves

Trading Ledger: THE secret sauce to systematic trading

Bitcoin: A Peer to peer electronic cash system

Building on Bitcoin: Scaling, Security, and the Future of Bitcoin

Position Sizing Strategies

Candlestick and Chart Patterns

Chart Analysis Workshop

Technical Indicators: Moving Averages and Momentum

Technical Indicators: Volume, Volatility, and Efficiency

Combining Indicators and Analysis

Back testing and system analysis

Trading Psychology: Road to dealing with greed and fear

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

17. October 26, 2024 A Layered Portfolio Approach Online
18. October 27, 2024 SET/TFEX Bot Online
19 November 9, 2024 Crypto Trading Bot Online
20. November 16, 2024 Portfolio Design Presentation On site / Online
       

ช่องทางสื่อสารหลักของชมรม
Website : www.chaloke.com
Facebook Page : https://www.facebook.com/ChalokeDotCom
Youtube Channel : https://www.youtube.com/ChalokeDotCom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-765-5641 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น. – 17.00 น. *หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์*)
หรือ Email address : Order@chaloke.com , info@chaloke.com

Posted on 1 Comment

[เปิดรับสมัคร] CDC Talk Webinar 2024 #1

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับ CDC Talk Webinar 2024 #1 (JAN-JUN)

(ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน)

ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกได้แล้ววันนี้

คุยทุกเรื่องกับลุงโฉลก
สัมนาออนไลน์จากชมรมโฉลกดอทคอม ให้ความรู้ ความมั่นใจ ในการลงทุนกับเพื่อนๆ สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ติดตามข่าวสารการลงทุน วิเคราะห์แนวโน้มสถานะการณ์การลงทุนในตลาดทุนทั่วโลก
ปัจจัยสำคัญต่อการลงทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับตลาดหุ้น, Commodities ต่างๆ เช่น ทองคำ, น้ำมัน, BITCOIN ฯลฯ
อัพเดทความเคลื่อนไหวในการพัฒนาระบบการลงทุนตามแนวทางของชมรม
พัฒนาพอร์ตการลงทุนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ฝึกวินัยการลงทุนไปด้วยกันทุกสัปดาห์
เคล็บลับในการลงทุน เทคนิค วิธีคิด และธรรมะสอนใจที่เพื่อนสมาชิกนักลงทุนไม่ควรพลาด!!

วิเคราะห์โดย คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ ปรมาจารย์แห่งการลงทุนที่มีประสบการณ์โลดแล่นอยู่ในตลาดมายาวนานกว่า 40 ปี

ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป  จะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมฟังการสัมนาได้ สามารถซักถามและโต้ตอบได้เสมือนนั่งอยู่ในห้องสัมนาจริง พร้อมทั้งมีบันทึกย้อนหลังให้รับชม

Continue reading [เปิดรับสมัคร] CDC Talk Webinar 2024 #1
Posted on 1 Comment

[ปิดรับ] Applied CDC Action Zone: การประยุกต์ใช้ Actionzone

CDC ActionZone เป็นระบบสัญญาณซื้อขายที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย แต่ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกสภาพตลาดและทุกช่วงเวลา ในคอร์สนี้ ลุงโฉลกจะมาแบ่งปันแนวทางในการใช้งาน CDC Actionzone ประกอบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในการสร้างระบบการลงทุนสำหรับพอร์ตโฟลิโอต่าง ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของพอร์ตโฟลิโอเพื่อการเก็บออม ไปจนถึงการเก็งกำไรระยะสั้น

คอร์สสัมมนา Applied CDC ActionZone จัดเปิดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom โดยมีวิดิโอย้อนหลังให้ผู้เข้าเรียนทุกท่าน พร้อมกลุ่ม Discord สำหรับการพูดคุยถามตอบหลังจากการเรียน

Continue reading [ปิดรับ] Applied CDC Action Zone: การประยุกต์ใช้ Actionzone
Posted on Leave a comment

อย่าทำร้ายลูกด้วยความไม่รู้ข้อมูล โปรดพิจารณาให้รอบคอบ หมอทั่วโลกกว่า 15,000 คน ลงชื่อในเอกสารไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีนในเด็ก

Children are not supposed to be vaccinated signed by 15000 doctors worldwide
https://rumble.com/vqvjsj-children-are-not-supposed-to-be-vaccinated-signed-by-15000-doctors-worldwid.html

Posted on Leave a comment

จะทำร้ายลูกไปทำไม? “ไต้หวัน” สั่งเบรกฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ให้เด็ก หวั่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

Chen Shih-chung (เฉิน เฉอ ชุง) ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคระบาดไต้หวัน (CECC) ตัดสินใจระงับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทค ให้แก่เด็กอายุ 12-17 ปี ท่ามกลางความกังวลว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายได้
https://www.nationtv.tv/news/378851748
https://worldfreedomalliance.org/au/news/large-british-study-finds-risk-of-myocarditis-doubles-after-each-mrna-jab/#:~:text=Large%20British%20Study%20Finds%20Risk%20of%20Myocarditis%20Doubles,every%20mRNA%20jab%2C%20particularly%20in%20males%20under%2040.

Posted on 2 Comments

CDC Talk Webinar 2022 #1 (JAN-JUN)

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับ CDC Talk Webinar 2022 #1

(ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน)

ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกได้แล้ววันนี้ 

คุยทุกเรื่องกับคุณลุงโฉลก

สัมนาออนไลน์จากชมรมโฉลกดอทคอม
ให้ความรู้ ความมั่นใจ ในการลงทุนกับเพื่อนๆ สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ติดตามข่าวสารการลงทุน วิเคราะห์แนวโน้มสถานะการณ์การลงทุนในตลาดทุนทั่วโลก
ปัจจัยสำคัญต่อการลงทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับตลาดหุ้น, Commodities ต่างๆ เช่น ทองคำ, น้ำมัน, BITCOIN ฯลฯ
อัพเดทความเคลื่อนไหวในการพัฒนาระบบการลงทุนตามแนวทางของชมรม
พัฒนาพอร์ตการลงทุนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ฝึกวินัยการลงทุนไปด้วยกันทุกสัปดาห์
เคล็บลับในการลงทุน เทคนิค วิธีคิด และธรรมะสอนใจที่เพื่อนสมาชิกนักลงทุนไม่ควรพลาด!!

วิเคราะห์โดย คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ ปรมาจารย์แห่งการลงทุนที่มีประสบการณ์โลดแล่นอยู่ในตลาดมายาวนานกว่า 40 ปี

ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป  จะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมฟังการสัมนาได้ สามารถซักถามและโต้ตอบได้เสมือนนั่งอยู่ในห้องสัมนาจริง พร้อมทั้งมีบันทึกย้อนหลังการสัมนาให้รับชม

Continue reading CDC Talk Webinar 2022 #1 (JAN-JUN)
Posted on Leave a comment

CDC Rythm of the Sun Astrology (1/2021)

 

CDC Rythm of the Sun Astrology (1/2021)

ปิดรับสมัคร

(สำหรับท่านที่ทำการสมัครเสร็จสิ้นตามขั้นตอนทีมงานได้ทำการส่ง E mail ยืนยันการสมัครให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
กรุณาตรวจเช็ค หากท่านยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อแจ้งชื่อและ e-mail ที่ใช้สมัครของท่านที่ Order@chaloke.com)

คอร์สส่งท้ายปีสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์

มาเรียนรู้การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และ เข้าใจถึงศาสตร์แห่งพื้นฐานดวงชะตาและจับจังหวะเวลาของชีวิต เพื่อกำหนดวางแผนในการลงทุนต่อไป บรรยายโดย คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์

(มีบันทึกย้อนหลังสำหรับทบทวบเนื้อหา)

 

 

ระยะเวลาการสอน 2 วัน (ในรูปแบบ ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM)

วันอาทิตย์ที่  19  ธันวาคม 2564 และ
วันอาทิตย์ที่  26  ธันวาคม 2564

เวลา 9:30 – 16:30 น.

 

อัตราค่าสมัคร

***สำหรับบุคลทั่วไปราคา                                                                                                                   5,000 บาท

*** นักเรียนคอร์สใหญ่ทุกรุ่น                                                 ส่วนลดพิเศษ  10%  เหลือเพียง 4,500 บาท

*** สมาชิกสนับสนุน (สมาชิกที่มีการชำระ 1,296/ปี)      ส่วนลดพิเศษ 10%  เหลือเพียง 4,500 บาท

(เลือกรับส่วนลดได้เพียงแบบใดแบบหนึ่ง ไม่สามารถนำส่วนลดมาใช้รวมกันได้)

 

**หมายเหตุ***

1.สำหรับนักเรียนคอร์สใหญ่ทุกรุ่น ลด 10% กรุณาทำการแจ้งรุ่น (CDC20XX) ใน Note แบบฟอร์มการแจ้งโอนเงิน

2.ในส่วนของส่วนลดสมาชิกสนับสนุน กรุณาสมัครสมาชิกสนับสนุนให้เสร็จก่อนทำการสมัคร

*(ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)*

Continue reading CDC Rythm of the Sun Astrology (1/2021)

Posted on Leave a comment

CDC Fibonacci & ActionZone (1/2021)

CDC Fibonacci & ActionZone (1/2021)

ปิดรับสมัคร!!!

(สำหรับท่านที่ทำการสมัครเสร็จสิ้นตามขั้นตอนทีมงานได้ทำการส่ง E mail ยืนยันการสมัครให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
กรุณาตรวจเช็ค หากท่านยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อแจ้งชื่อและ e-mail ที่ใช้สมัครของท่านที่ Order@chaloke.com)

ทางชมรมขอเชิญชวนท่านสมาชิกเข้ามาเพิ่มพูนความรู้ในการทำงานของระบบ CDC ActionZone ประกอบกับ Fibonacci ในการหาจุดเข้าซื้อและขาย พร้อมหลักการใช้งานตามหลักการ MM บรรยายโดย คุณลุงโฉลก (รับจำนวนจำกัด)
(ระบบคิดค้นใหม่ยังไม่เคยสอนที่ใดมาก่อน)

(ใช้โปรแกรม Trading View ในการสอน)

ระยะเวลาการสอน 2 วัน (ในรูปแบบ ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM)

วันเสาร์ที่    4  ธันวาคม 2564 และ
วันเสาร์ที่  11 ธันวาคม  2564

เวลา 9:30 – 16:30 น.

 

อัตราค่าสมัคร

***สำหรับบุคลทั่วไป                                                                                                                                8,000 บาท

*** นักเรียนคอร์สใหญ่ทุกรุ่น                                                  ส่วนลดพิเศษ   10%  เหลือเพียง 7,200 บาท

*** สมาชิกสนับสนุน(สมาชิกที่มีการชำระ 1,296/ปี)      ส่วนลดพิเศษ    10%  เหลือเพียง 7,200 บาท

(เลือกรับส่วนลดได้เพียงแบบใดแบบหนึ่ง ไม่สามารถนำส่วนลดมาใช้รวมกันได้)

 

**หมายเหตุ**

1.สำหรับนักเรียนคอร์สใหญ่ทุกรุ่นมี กรุณาโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการสมัคร ที่หมายเลขโทรศัพท์

098-765-5641 และทำการแจ้งใน Note แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงิน

2.สิทธิ์ส่วนลดสมาชิกสนับสนุนท่านต้องทำการสมัครสมาชิกสนับสนุนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนทำการสมัคร

*(ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)*

Continue reading CDC Fibonacci & ActionZone (1/2021)

Posted on Leave a comment

05/11/2021 เล่นสั้น แบบว่าอาทิตย์เดียวอะ

ถ้าจะเล่นสั้นๆ แบบว่าอาทิตย์เดียว มีคู่เหรียญต่างๆให้เลือกเล่นมากมาย เลือกเหรียญที่กำลังจะขึ้นครั้งใหญ Action Zone เขียว และมีสัญญาณซื้อระยะสั้นจาก Stochastic RSI ประมาณ 1 สัปดาห์นะครับ
วันนี้เอามาให้เลือก 7 ตัว ขอให้โชคดีครับ BOLTBTC, CKBBUSDT, GLDUSD, GRTBTC, LINKUSD, PRQUSDT, VSYUSD, 


เพียง 2 วัน ก็เริ่มมีกำไรแล้ว เล่นสั้นนะครับ พอใจก็ออกได้เลย เดี๋ยวจะกลับมาให้ตัวใหม่

 

 

Posted on Leave a comment

กฐินวัดเขาวันชัย และ Covid-19

Updated 26-Oct-2021 11:47

สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำ ณ บัดนี้ และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว คือจะเป็นสัตว์เหล่าใด ซึ่งเป็นที่รักไคร่และมีบุญคุณ เช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดี ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือมิได้เห็นก็ดี สัตว์เหล่าอื่นผู้เป็นกลางๆหรือเป็นคู่เวรกันก็ดี สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลก อยู่ในภูมิทั้งสาม อยู่ในกำเนิดทั้งสี่ มีขันธ์ห้าขันธ์ มีขันธ์ขันธ์เดียว มีขันธ์สี่ขันธ์ กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดี สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิด ส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วย เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษม กล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงสำเร็จเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ