Happy Valentine’s Day 2018

 

คุญลุงโฉลกส่งมอบความรักที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุนทุกคนคือ การรักตัวเอง

การที่ CME จะ List Bitcoin Futures Contract จะมีผลดีหรือร้าย?

การที่ CME จะ List Bitcoin Futures Contract จะมีผลดีหรือร้าย?

ในมุมหนึ่ง หลายคนมองว่า เป็นสิ่งดีที่จะเปิดโอกาสให้คนมาลงทุนใน Cryptocurrency มากขึ้น หลายคนมองว่านี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้นอีก

แต่ในทางกลับกัน 
ลองดูอีกมุมมองบ้างละกันนะครับ

Continue reading การที่ CME จะ List Bitcoin Futures Contract จะมีผลดีหรือร้าย?