Posted on 2 Comments

USERNAME/PASSWORD CHANGE for CDCDL / CDCDL มีการเปลี่ยน username/password

CDCDL มีการเปลี่ยน username/password สำหรับการ download ข้อมูลแล้ว โดย username/password ใหม่สามารถเข้าดูได้ที่ 
https://www.chaloke.com/forums/topic/cdc-downloader/
(เฉพาะสมาชิกสนับสนุนเท่านั้น)

Posted on 1 Comment

การที่ CME จะ List Bitcoin Futures Contract จะมีผลดีหรือร้าย?

การที่ CME จะ List Bitcoin Futures Contract จะมีผลดีหรือร้าย?

ในมุมหนึ่ง หลายคนมองว่า เป็นสิ่งดีที่จะเปิดโอกาสให้คนมาลงทุนใน Cryptocurrency มากขึ้น หลายคนมองว่านี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้นอีก

แต่ในทางกลับกัน 
ลองดูอีกมุมมองบ้างละกันนะครับ

Continue reading การที่ CME จะ List Bitcoin Futures Contract จะมีผลดีหรือร้าย?