Posted on Leave a comment

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง Password สำหรับโปรแกรม CDC Download

ทางชมรมโฉลกดอทคอม ขอเรียนแจ้งให้สมาขิกสนับสนุน ทุกท่าน ทราบว่า

ทางชมรม ฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง Password สำหรับโปรแกรม CDC Download ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566
ซึ่งสมาชิกสนับสนุน ทุกท่าน สามารถเข้าไปติดตาม ดูรายละเอียด Password ใหม่ ที่ URL ด้านล่างนี้

CDC Downloader

Posted on Leave a comment

CDC-D2209 ผ้าป่าสามัคคี เทวาลัยมหาเทพฯ

หลายปีมาแล้ว ลุงเคยถามเพื่อนของลุงที่ลงทรงพระศิวะมหาเทพในขณะประทับทรง ว่าในลัทธิของท่านมีประเพณีเช่นการทอดผ้าป่าแบบพุทธศาสนาบ้างไหม ท่านบอกว่ามี แต่หายไปนานมากแล้ว เพราะลัทธิของท่านไม่มีการสอนเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนในพุทธศาสนา มีแต่การบูชาอ้อนวอนร้องขอให้เทวะประทานพรช่วยเหลือ แทนที่จะให้เป็นไปตามกฏของกรรม เมื่อก่อนนั้น ผ้าที่โยคีในลัทธิของท่านใช้ห่มกาย เรียกว่า ผ้า “จังข่ม” ลุงจึงขอพรจากท่านว่าลุงจะจัดถวายผ้า “จังข่ม” 1 ผืน เป็นธรรมเนียมประจำปี

ปีนี้ ในวันที่ 5 เมษายน จะมีพิธีถวายผ้า “จังข่ม” ที่เทวาลัยมหาเทพฯ เชียงใหม่ งานนี้สนุกมาก ถ้าสถานะการ์โควิดจบสิ้นแล้ว ลุงก็คงจะไปร่วมงานด้วย

ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคร่วมงานบุญทอดผ้าป่า 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                     http://tiny.cc/7o9puz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/5o9puz

Posted on Leave a comment

CDC-D2208 งานบุญวัดบุดดา


ขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนางานบุญร่วมสร้าง ห้องน้ำ/ส้วม ถวายเป็นถาวรวัตถุ เป็นสังฆทานให้วัดบุดดา ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำหรับความสะดวกของญาติโยมที่มาทำบุญ

ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาค 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720


แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                     http://tiny.cc/q33puz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/p33puz

Posted on Leave a comment

CDC-D2207 วัดป่าขันติธรรม

 

ผ้าป่าสามัคคี ถวายพระพระพุทธรูปปางสมาธิ แกะสลัก จากหินศิลาแลง สูง 88.5 นิ้ว กว้าง 63 นิ้ว ลึก 41.34 นิ้ว น้ำหนัก 4 ตัน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๙ องค์ บรรจุในผอบ (อ่านว่า พะ – อบ) ทองคำ ในผอบเงิน ในผอบนาก ที่วัดป่าขันติธรรม บ้านขุนแปะ ต.บ้านแปะ.อ.จอมทอง.จ.เชืยงใหม่ 19-20 มีนาคม เชิญร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วยกันนะครับ

ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาค 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                     http://tiny.cc/t8touz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/q8touz

Posted on Leave a comment

CDC-D2206 โรงทาน วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ชมรมจะจัดโรงทานอาหารที่วัดโมลี งานฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ โรงทานนี้ชมรมเป็นเจ้าภาพ แต่เนื่องจากสถานะการณ์โควิด ลุงจะไม่ไปร่วมงานเอง แต่จะให้สมาชิกของชมรมดูแลให้ ใครอยากไปช่วยตักอาหารก็เชิญนะครับ

ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาค 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                     http://tiny.cc/uvqouz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/rvqouz

Posted on Leave a comment

CDC-D2205 ถวายพระพุทธรูป วัดมหาธาตุ

ปีนี้มีงานบุญหลายงาน วันนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่ลุงถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๙ องค์ ที่เศียรพระ ประดิษฐานในพระอุโบสถ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ขอเชิญชวนพวกเราร่วมอนุโมทนาด้วยกันนะครับ หรือจะร่วมบริจากกันคนละ ๑๐๘ บาท ก็เชิญที่
มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                     http://tiny.cc/o34ouz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่:  http://tiny.cc/m34ouz

Posted on Leave a comment

CDC-D2204 สร้างพระประธาน วัดรักขิตวัน

ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน ประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดรักขิตวัน หมู่ ๑๓ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก บุรีรัมย์

ติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่ พระมหาชินวัฒน์ จักกวโร วัดระฆังโฆสิตาราม ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓ หรือจะร่วมบริจากกันคนละ ๑๐๘ บาท ที่

มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
.
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                    http://tiny.cc/3eznuz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/1eznuz

Posted on Leave a comment

CDC-D2203 ทอดผ้าป่า วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

งานบุญที่สองของชมรมฯ ในปี ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม บ้านกลางดง ถนนมิตรภาพ ปากช่อง, นครราชสีมา วัดเทพพิทักษ์ปุณณารามนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรสีขาว ขนาดใหญ่ ชื่อว่า “พระพุทธสกลสีมามงคล” เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ส่วนชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อขาว หรือ หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 27.25 เมตร สูง 45 เมตร หมายถึง พระพุทธองค์โปรดเวไนยสัตว์อยู่ 45 พรรษา หรือเรียกว่า ทรงทำพุทธกิจอยู่ 45 พรรษา หลังจากที่ตรัสรู้แล้ว สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับพื้นดิน 112 เมตร หรือ 56 วา หมายถึง พระพุทธคุณ 56 ประการ ทางซ้ายและทางขวาขององค์พระพุทธรูปสร้างโค้งเว้าในลักษณะใบโพธิ์ บันไดทั้งหมด มี 1,250 ขั้น หมายถึง จำนวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา

พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์นี้ พวกเราร่วมทำบุญบูชามาจากคุณทองดีฯ ปิดทองทั้งองค์ผิวสวยงดงามมาก พร้อมทั้งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำมาถวายเป็นพุทธบูชา ประดิษฐานที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (หรือ วัดหลวงพ่อขาว) บ้านกลางดง ถนนมิตรภาพ ปากช่อง, นครราชสีมา โดยจะนำไปประดิษฐานหน้าพระประธานในพระอุโบสถใหญ่ของวัด ซึ่งที่วัดนี้ ทุกๆวัน จะมีพระภิกษุ สามเณร และสาธุชน จำนวนมาก มากราบไหว้ ทำวัตรเช้า วัตรเย็น และทำสังฆกรรม ต่อเนื่องทุกๆวันอยู่ตลอด ถือเป็นบุญใหญ่ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในทางหนึ่ง บัดนี้โอกาสได้มาถึง การสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ภิกษุสามเณรประกอบสังฆกรรม อุบาสกอุบาสิกาได้สวดมนต์และทำพิธีทางพระพุทธศาสนา กราบไหว้ทุกวัน มีอานิสงส์อันหาประมาณไม่ได้ จึงบอกกล่าวมาเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้ร่วมสร้างมหากุศล เป็นกองบุญผ้าป่าร่วมกัน
.
โอนเงินทำบุญคนละไม่เกิน 108 บาท ตามเคยนะครับ
.
มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
.
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                    http://tiny.cc/2asnuz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/1asnuz
.
สมาชิกและลูกหลานคนใดอยากร่วมงานพิธีถวายผ้าป่า ขอเชิญมาพร้อมกันที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๓๐ น.

Posted on Leave a comment

CDC-D2201 ทอดผ้าป่า วัดนางพญา พิษณุโลก

งานบุญแรกของชมรมฯ ในปี ๒๕๖๕ ทอดผ้าป่าถวาย พระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธรูปปางนาคปรกองค์นี้ พวกเราร่วมทำบุญบูชามาจากคุณทองดีฯ ปิดทองทั้งองค์ผิวสวยงดงามมาก พร้อมทั้งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำมาถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดนางพญา ที่จังหวัด พิษณุโลก โดยจะนำไปประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานในพระอุโบสถใหญ่ของวัด ซึ่งที่วัดนี้ ทุกๆวัน จะมีพระภิกษุ สามเณร และสาธุชน จำนวนมาก มากราบไหว้ ทำวัตรเช้า วัตรเย็น ต่อเนื่องทุกๆวันอยู่ตลอด ถือเป็นบุญใหญ่ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในทางหนึ่ง
.
บัดนี้โอกาสได้มาถึง การสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ภิกษุสามเณรประกอบสังฆกรรม อุบาสกอุบาสิกาได้สวดมนต์และทำพิธีทางพระพุทธศาสนา กราบไหว้ทุกวัน มีอานิสงส์อันหาประมาณไม่ได้ จึงบอกกล่าวมาเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้ร่วมสร้างมหากุศล เป็นกองบุญผ้าป่าร่วมกัน
.
โอนเงินทำบุญคนละไม่เกิน 108 บาท ตามเคยนะครับ
.
มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
.
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                          http://tiny.cc/cm6nuz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่:       http://tiny.cc/am6nuz
.
สมาชิกและลูกหลานคนใดอยากร่วมงานพิธี กำหนดการณ์งานพิธีถวายผ้าป่าที่ วัดนางพญา จ. พิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13:30

Posted on Leave a comment

CDC-D2131 พระพุทธสิหิงค์

ขอเชิญชวนทำบุญสร้างพระประธาน ตามรูปแบบพระพุทธสิหิงค์ เพื่อประดิษฐานในองค์พระเจดีย์ วัดกลาง สุพรรณบุรี กำหนดพิธีเททองวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายนนี้
พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วยกัน คนละ 108 บาท ตามเคยนะครับ ส่วนผู้ที่ไปร่วมงาน และต้องการทองคำเพื่อนำไปร่วมหลอมเป็นองค์พระ ชมรมจัดไว้ให้เป็นชิ้นละประมาณ 1 กรัม ประมาณ 2,500 บาท เชิญสั่งจองเข้ามาได้เลยนะครับ
มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                    http://tiny.cc/knkluz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/hnkluz