Reply To: Download ข้อมูลล่าสุดไม่ได้

#114856
dreamscat
Keymaster

ต้องขออภัยอย่างสูงด้วยนะครับท่าน ทีมข้อมูลกำลังดำเนินการแก้ไขให้อยู่นะครับ ถ้าข้อมูลมาแล้วทีมงานขออนุญาตมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ ขอบพระคุณครับ