Reply To: ข้อแจงปัญหาข้อมูล ดาต้า วอแรนไม่อัพเดท

#16589
beaman
Participant

โหลดใหม่แล้วครับ Eror 0 ครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลให้โหลดเพิ่ม  แล้วข้อมูล วอแรนวันที่ 20 ไม่มีครับเช่น PHOL-w1 ครับ pimo-w1 เป็นต้น แต่ข้อมูล หุ้นแม่ มีครบครับ