Reply To: ข้อแจงปัญหาข้อมูล ดาต้า วอแรนไม่อัพเดท

#16617
dreamscat
Keymaster

ข้อมูลมาปกติดีนะครับ (ดังภาพครับ) รบกวนลองดาวน์โหลดดูใหม่อีกครั้งนะครับ ถ้ายังไม่หาย กรณีนี้แนะนำให้ลบเฉพาะ folder SET ที่ C:\MetaStock Data\SET แล้วดาวน์โหลดมาใหม่ครับ โดยให้เก็บ folder MSSmart ใน SET ไปไว้ที่อื่นก่อนลบนะครับ พอลบและดาวน์โหลดมาใหม่แล้ว ค่อยเอา MSSmart มาใส่ไว้ที่เดิมครับ (เส้นต่างๆที่ขีดไว้บนกราฟจะได้ไม่หายครับ)

  • This reply was modified 6 years, 10 months ago by dreamscat.
  • This reply was modified 6 years, 10 months ago by dreamscat.